پروفسورهای بَبُو


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Aug-2011
 

حجت الاسلام محسن قرائتی چهرۀ تلویزیونی نظام پربرکت است؛ مطلبی راجع به مناظره ای که در آمریکا با چند "پروفسور " داشته را اینگونه شرح داده است:

"در چند نشست در آمریکا از تعدادی از پروفسورها خواستم یک قانون مترقی آمريكا را مثال بزنند كه پس از مدتی قانون گرفتن تمام اموال و املاك فرد بدهكار به جز مسكن او را مثال زدند.

در پاسخ به اين جواب، قانون اسلام با عنوان «مستثنیات دَیْن» را بيان كردم كه می‌گوید مسکن، مرکب و خدمتکار فرد بدهكار را از او نگیرید."

پر واضح است که "پروفسورها " بی نام و نشان آمریکایی طرف بحث بسیار بَبُو بوده اند؛ و الا بی درنگ اولین متمم قانون اساسی آمریکا را مثال میزدند. ولی در عوض؛ عدم زندانی کردن و مستثنی کردن یک وسیله نقلیه و مسکن بدهکاران را مثال زده اند، امری که در نظام پر برکت اجرا نمیشود.

ولیکن خوب بود در برابر قانون "بیان" شدۀ حاج آقا قرائتی،"مستثنیات دَیْن"، به عرض این دانشمند اسلامیست میرساندند که "خدمتکار" در آمریکا جزء اموال منقول و غیر منقول محسوب نمیشود و حقوق جهانشمول بشر و قانون اساسی آمریکا ضامن این امر است.

این وحوش اسلامیست خیلی از مرحله پرتند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ahang1001

مسکن، مرکب و خدمتکار فرد بدهكار را از او نگیرید.

ahang1001


در عوض آزادیش را از او بگیرید...هرچند که بدهکار نباشد

در عوض خرافات را به بچپانید...هرچند که خرافاتی نباشد

در عوض مژده ظهور بهش بدهید...هرچند که چرت و  پرت است

در عوض شکنجه اش بدهید  هر چند که چیزی برای اعتراف نداشته باشد

در عوض سنگسارش کنید  

در عوض او را بکشید

در عوض شلاقش بزنید 

 


vildemose

 Unreal...they approve of

by vildemose on

 Unreal...they approve of slavery.

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Maryam Hojjat

This backwarded Islamist idiots are

by Maryam Hojjat on

unfortunately running IRAN with their barbaric mentalities and a lot of ignorants are buy this BS unfortuinately.

Fred, But you are absolutely RIGHT about this Idiot.