دختران لبنانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Aug-2011
 

چندی پیش ۱۲۰ نفر از اعضای دختر عضو حزب الله لبنان به مدت هشت روز برای زیارت و تفریح در کنار دریای مازندران؛ به خرج نظام پربرکت به ایران آورده شده بودند.

پیش از بازگشت؛ مصاحبه های جالبی کرده اند که بریده هایی از بامزه ترین آنها به شرح زیر است:

"- سیدحسن نصرالله در این زمان مانند شمشیر ذوالفقاری هستند در دستان امام خامنه‌ای که می‌خواهند به وسیله آن جهان را از ظلم پاک کنند.

-دوست دارم امام خمینی و امام خامنه‌ای را به همراه خودم به لبنان ببرم چون فکر می‌کنم که آنها از سربازان اصلی حضرت ولیعصر (عج) در زمان ظهور هستند.

-فکر می‌کنم امام خمینی کاری کردند که پیامبران ما دوست داشتند انجام دهند و آن برقراری حکومت اسلامی بود که امام خمینی این آرزو را برآورده کردند."

به عبارت دیگر؛ پول نفت که باید برای ایران و ایرانی هزینه شود، خرج ایندست کارها میشود و در ازای آن "ذوالفقاری" در شکل و شمایل حسن نصرالله که میگوید "در ايران امروز چيزی به نام تمدن پارسی پيدا نمی شود. آنچه در ايران هست تمدن اسلامی است" گیر مردم ایران می آید.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Soosan Khanoom

They can have our leaders

by Soosan Khanoom on

including our president ..... we gladly ship them under one condition  " NO RETURN POLICY" 

 


Iran Paidar 1st

Dear RG ..

by Iran Paidar 1st on

That is in fact surprising.  I guess their checks have been stuck in the postal system.  As soon as they get it, they have to work for it.  You see, previously, they worked and they were assured that the checks will arrive.  Nowadays, due to sanctions and all, they are not so sure about it so they want to make sure they get paid first before they put any work in.

Bunch of Bast..ds.


Roozbeh_Gilani

Fred, your usual fan club are missing today

by Roozbeh_Gilani on

Or maybe still in bed digesting last night's eftaar. But as you raised the subject, I'd have loved to ask them where abouts in North Tehran the fat boy hassan nassrullah is hiding these days, and when is he going to live up to his long standing promise of revenging the "martydom" of the child killer, the torturer and murderer of the Iranian arabs, the cowardly terrorist, imad mughnyeh???  

"Personal business must yield to collective interest."


vildemose

shameful...Then they wonder

by vildemose on

shameful...Then they wonder why the world is against them?

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Maryam Hojjat

Shame On IRR

by Maryam Hojjat on

 has been donating by plundering IRANIAN money to ARABs.  We must remove these barbaric population from land of Arians in Free IRAN.