مُزد پیغمبر و زرت قمصور

Fred
by Fred
11-Aug-2011
 

حجت الاسلام محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز نظام پربرکت، در جمع وحوش مادینه و نرینه گفت:

"زمان در پرداخت مزد معنوی پیغمبر(ص) تأثیری ندارد؛ بعد از رحلت ایشان مزد معنوی رسالت باید به معصوم زنده پرداخت شود و در عصر غیبت حضرت مهدی(عج) نیز این مزد به نایب ایشان که ولی فقیه و مجتهدی جامع الشرایط است، پرداخت می‌شود."

به عبارت دیگر؛ پیش از ادعاهای بزرگتر آتی، خدایگان امام علی آقا رهبر همان "معصوم زنده " است که "مزد معنوی پیغمبر(ص)" را باید به او پرداخت.

سئوال:

با اینهمه ارتباطات تنگاتنگ با قدرتهای سماواتی؛ چرا اوضاع ممالک محروسه که در کنترل کامل خدایگان امام معصوم زنده علی آقا رهبر است اینچنین قمر در عقرب و زرتش قمصور شده؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
salman farsi

این حرف کفر مطلق است

salman farsi


 پس از امام دوازدهم ( عج ) دیگر معصومی وجود ندارد.

 

 For an Islamic democracy


Maryam Hojjat

IRR thugs tell Arajifs all the time

by Maryam Hojjat on

Who buy these BSs?  only people who get paid by them.