دستگیری زن لُخت در حمام منزل

Fred
by Fred
12-Aug-2011
 

نظام پربرکت دوباره کوهیار گودرزی؛ فعال خستگی ناپذیر حقوق بشر را گرفته و برای پذیریهایی معروف خاص و عام، چپونده تو یکی از سویت های مجلل اوین.

تا اینجای قضیه چیز عجیبی اتفاق نیفتاده؛ نظام پربرکت است و خصومت با ایرانیان، خصوصاً آنانی که دل نگران حقوق بشر و ایندست نمادهای تمدن میباشند.

و به همچنین؛ این که وحوش اسلامیست، عزیزان طعمه های خود را نیز هدف قرار میدهند، به خودی خود توحش تازه ای نیست و از بدو به قدرت رسیدن وحوش در سی و سه سال گذشته اینگونه بوده.

ولیکن دستگیری مادر کوهیار، بانو پروین مخترع، در حال استحمام در منزلش توسط چهار رأس وحشی نرینۀ اسلامیست دیگر نوبر است.

"دوشنبه صبح زود ( دهم مرداد ) در حالیکه تنها در منزل و در حمام بوده ، ۴ مامور از دیوار وارد منزلش شده اند. وی در حالی که بشدت ترسیده بود با ۴ لباس شخصی روبرو شده است.... به وی گفته اند که باید لباس بپوشد و با آنها برود. آنها به مادر کوهیار گفته اند که پسرش هم بازداشت شده و در اوین است. ماموران گفته اند تو را هم می گیریم که دیگر مصاحبه نکنی و پسرت را آزاد نکنی."

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Just Barbaric like their ancestors

by Maryam Hojjat on

Nothing more shocking than mozdourani such as PN who can not see the daily tragdy.


curly

Pendar neek!!

by curly on

are you for real???? How much do the IRI pay you for your on line work? they should not increase it due to your lack of inteligence.


MRX1

normal

by MRX1 on

Yet another normal day in the islamic paradise. why the shock?


پندارنیک

راست میگوئید. کارِ بد، بد است!...

پندارنیک


 

 

 

حرمت خانه و کاشانه مردم را شکستن، یادگار کثیف نظام پلید سلطنت
پهلویست که آنهم از روی نسخه اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کپی
برداری شده بود......