لاشی‌گری زنان ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Aug-2011
 

زنان و دختران لاشی؛

"از تفاوت‌های اساسی میان فرهنگ غرب و شرق لاشی‌گری است. جامعه‌ای را که به سمت غربی شدن و نفوذ ارزش‌های برهنگی و بی‌قیدی برود را می‌توان با سنجیدن میزان لاشی‌گری در ظواهر آن جامعه تشخیص داد.

اولین نتیجه ورود فناوری‌های ارتباطی نمایش لاشی‌گری و فساد است، مقاومت های مذهبی نیز واکنشی به غلبه فساد در رسانه‌های تصویری است.

دانشگاه در ایران برای عده‌ای به محل فرار از هنجارهای مسلط جامعه و تجربه نوعی لاشی بازی تبدیل شده است. لاشی‌گری پس از افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها رو به افزایش گذاشته و به شهرهای کوچک نیز آسیب زده است.

لاشی‌ها هویت جامعه را تهدید می‌کنند و امنیت اخلاقی آن را به خطر می‌اندازند. بسیاری از مردم لاشی بازی را زمینه ساز جرایم علنی، و هرزه پوشی زنان و دختران را مسبب اصلی تحریک و تعرض اراذل و اوباش می‌دانند. بعضی از قضات نیز به دلیل اینکه لاشی‌گری و ابتذال شبهه نوعی از رضایت را دارد از صدور حد تجاوز به عنف در مورد لاشی‌ها اجتناب می‌کنند."

به عبارت دیگر؛ ورای درک وحوش اسلامیست از فرهنگ غرب و "ارزش های برهنگی"؛ لُب کلام آنستکه، اگر به شما تجاوز شد، چشمتان کور و دندتان نرم که لاشی تشریف دارید و "نوعی رضایت " داشتید.

پ.ن. خسته نباشید ویژه به سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده "مجلس" و پسر خاله مبصر آن مکان؛ لاریجانی برای انتشار ایندست دهان دریدگی ها علیه بانوان ایرانزمین.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

لاشی بازی اسلامی

ariane


به دل نگیرید! این جماعت اگر صبح تا شام به فکر پایین تنه های مبارک نبودند که اوضاع مملکت مصداق "سگ میزند و گربه میرقصد" نبود.

صد البته آن دسته از خواهرانی که چادر به عکس پوشان در اماکن متبرکه چشم به صیغه شدن به این حیوانات ایستاده اند در زمره "لواش" نیستند و هزار البته امنیت اخلاقی اجتماع را به خطر نمی اندازند. چرا؟ اینبار پائین تنه کارد خورده حاج آقاست که نونوار میگردد و همین، منطق و ایدئولوژی اسلامی را برهانیست قاطع و کافی.

اینها نگران تباه شدن حق قرمساقی خود هستند و لا غیر!!