دعوا سر تنبون خاتون


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Aug-2011
 

جونم براتون بگه؛ اوضاع ممالک محروسه شدیداً شیر تو شیره.

تو این هیری ویری که اسلامیست صاحبش رو نمیشناسه و اقتصاد مال خر تب کرده افتاده به عرعر و خرت و پرت ها و بُنجلجات وارداتی از سرزمین مرحوم مائو پدر صاب بچه هرچی تولیداتی ریز و درشت رو درآورده و حتی آفتابه و مُهر و جانماز از اونجا میاد و قاب بازی هسته ای و فیشفیشک پرونی داره کار دستشون میده؛ حضرات نظام پربرکت ویار بحث "به طور دقیق و علمی " سر حجاب اجباری نسوان کردن.

اون هنرمندشون که از قرار دست بزنم داره و دُخملش رفت فرنگ پناهنده شد، ورداشته تو مجله خاتون نوشته که حجاب نباید حتماً سیاه باشه؛ نه اینکه اجباری نباشه، نه؛ خبرش فقط راجع به رنگش زر زده.

طرف مقابلم داد و هوار که به بیضه چپ مربوطه توهین شده و چادر سیاه رکن رکین ماجراست و از این حرفای علما.

میگن هِنری فُورد ینگه دُنیایی میگفته؛ تا زمونیکه رنگه سیاه باشه؛ هر مشتری میتونه ماشینشو به هر رنگی که دلش میخواد بخره.

این جنگ زرگری اینا سر رنگ حجاب اجباری نسوان هم یه چیزایی تو مایه رنگ ماشین فورده. اینا واسه خاتون تنبون نمیشه.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

خاتون در غربت !

Tavana


وتا زمانی هم که بلاگ باشه هر خاتون ماتحت نشسته و تنبان کثیف و لکه دار  پوش میتونه باادبیات چاله میدونی خود در غربت لا طائلات بهم ببافه!

Mokh-Less

 


Maryam Hojjat

I loved it, Fred

by Maryam Hojjat on

You said well as usual.