چلوکباب خوش حجاب

Fred
by Fred
18-Aug-2011
 

سی و سه سال است که نظام پربرکت با بکارگیری هرچه در توان داشته نتوانسته حجاب اجباری را تو کت مردم ایرانزمین کند.

چه زورها که نزدند؛ دهان دریدگی روزمره به ایرانیان پاک نهاد با بکارگیری ادبیات محاوره ای اسلامیست ها، توسری، تیغ زنی، شلاق، جریمه سنگین نقدی، اخراج از محل کار و تحصیل، تهمت روسپیگری، گشت های ویژه گزمه های ضد ایرانی و حتی زندانی کردن راه به دهی نبرده.

ترفند جدید؛ پرداخت رشوه به صورت تخفیف در چلوکبابی، این هم خبرش:

"در اصفهان رستورانی وجود دارد که مدیریت آن شخصا و در یک اقدام نوآورانه برای ترویج حجاب اسلامی تلاش می‌کند.

یکی از مسئولان رستوران آرام و مودب کنار میز می‌ایستد، از خانم‌های با حجاب، بابت حفظ شئونات اسلامی تشکر و به هر کدام از آن‌ها یک کارت تخفیف ۱۵ درصدی اهدا می‌کند."

پری رو تاب مستوری ندارد؛ بجای اینهمه زور بی حاصل، وحوش اسلامیست چشم های هیز خودشان را درویش کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

Good marketing

by divaneh on

They just try to target the fat loving customers.


Maryam Hojjat

Tavana, You mean HIZ e Islamists who

by Maryam Hojjat on

do not have IRANI ancestrols! 


Faramarz

Islamic Hooters!

by Faramarz on

This is the Regime's answer to Hooters!


Tavana

چشمان بابا غولی!

Tavana


یکی از بدترین خصوصیات قوم ایرانی خیره شدن به چشمان یکدیگر و تلاش به تجاوز به حریم یکدیگر و نفوذ به اعماق وجود یکدیگراز آن طریق است حتی اگر این خیرگی دقیقه ای بیش نباشد. این را سعدی متفکر جاودانه تاریخ هم قرنها پیش ذکر کرده بود. متاسفانه همانند قوم یهود که شیفته و کشته مال ومنال دنیاست و هیچ درمانی هم برای آن نیست، حجاب و مقنعه و چلو کباب لخت و یا با حجاب هم درمانی برای درویش نمودن چشمان هیز و بابا غولی ایرانی نیست. حتی نقاب هم از نفوذ اشعه هیزی از آن چشمان نمیکاهد!
تسلیت