دستِ یهود

Fred
by Fred
22-Aug-2011
 

"آیت‌الله جعفر سبحانی: اگرچه مردم کشورهای دیگر از جمله بحرین محروم هستند، باید قیام کنند تا حقشان را بگیرند، اما مسأله سوریه به این آسانی نیست.

دست یهود در مسأله سوریه آشکار است؛ صهیونیست‌ها این حوادث را در این کشور رقم زده‌اند به آن سبب که سوریه تنها کشور عربی است که در برابر صهیونیست‌ها ایستاده و بقیه کشورهای عربی یا رابطه دارند و یا از رابطه داشتن استقبال می‌کنند."

به عبارت دیگر؛ مردم دلیر و جان به لب رسیده سوریه که از ٤١ سال ظلم بی امان خاندان اسد و وحوش بعثی ذله شده اند، برگ چغندرند و صحنه گردان "دست یهود " است.

قذافی هم برای ٤٢ سال به مردم لیبی ظلم میکرد و الان هم که با قیام عمومی روبرو شده از "دست یهود " می نالد.

آیا زمان ظلم کردن به مردم خود بنام مبارزه با اسرائیل/صهیونیسم، بپایان نرسیده؟

آیا نمیفهمند که ایندست ادعاهای بیمعنی سرچشمه گرفته از یهودستیزی به این معنی است که برای خلاصی مردم ستم دیدۀ منطقه از شر وحوش؛ "دست یهود" نمک دارد؟

تبریک

پ.ن."دست یهود " در نظام پربرکت هم پیدا شد، اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

Iranian people's solidarity with people of Syria.

by Roozbeh_Gilani on

despite all the effort and all the money spent by desparately shaken Islamist regime of Iran in support of dictator assad, Syrian people have started their march towards secular democracy and nothing will stop them.

See this video of many available on youtube. See the supportive comments by Iranian viewers and how favourably they are received by Arab viewers. 

"Personal business must yield to collective interest."


Artificial Intelligence

We know it was not a slip of the tongue

by Artificial Intelligence on

Mixing the Yahood with the Sahyonist in the same sentence. The people  who constantly try to differentiate the two are anti semites in denial. We know who they are as evidenced herein:))) 

The Islamists and their radical lefty friends are scared these days. Once Syria is gone, the IRI will be boxed in with very diminished influence in the region. Who else to blame but the Jews for this? I'll send an additional check to AIPAC right away!


پندارنیک

فرمایشا میکنی، فرد نازنین

پندارنیک


 

 

 

اولا یهود با صهیونیسم فرق دارد،،،،کار دنیا را ببین که این را من
باید به شمای نازنین ی
اداوری کنم. ثانیا، نخوابیدی، شب درازه...........این
شادی وصف ناپذیر که از خود نشان میدهی‌ با احتمال قریب به یقین جایگزینی
مذهبی‌ها بر مسند حاکمان سکولار، توجیه پذیر نیست؛ مگر آنکه روی جنگ شیعه و
سنّی در منطقه دلت را خوش کرده باشی‌....