بله برون

Fred
by Fred
22-Oct-2009
 

بله بران یا بله برون- مراسم قبل از ازدواج برای تعیین شرایط و قول و قرارهای عروسی و گرفتن پاسخ مثبت قطعی از خانوادۀ عروس: پس از دیدن و پسندیدن و خواستگاری و قبول پسر و توافق ضمنی، نوبت به بله بران میرسد (جعفر شهری).

پس از رفت و آمد و چانه زنی های بسیار بر سر مقدار مهر و اسباب سر عقد بین قدرتهای غالب و رژیم حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم فلک زده ایران قرار بر این شده است که فردا، اول آبان، جمهوری پر برکت پاسخ قطعی خود را بدهد.

گرچه رسم بر این است که عمر طولانی مملو از سلامتی و شادی برای عروس و داماد آرزو شود، اگر پیوندی جوش بخورد ارمغانی بجز تداوم نکبت و ادبار برای ملت ایران، تقویت و توسعۀ آشوب در منطقه و در اندک زمانی تشدید دعوا مرافعه منجر به طلاق و طلاق کشی و احیاناٌ کتک و کتکاری نخواهد داشت. خدا عاقبت همه را بخیر کناد!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Ostaad

Fred, are you...

by Ostaad on

offering your services as an intern "bandandaaz"?  I'm sure you can "deliver" since volunteer tea-and-crumpet service seems to be loosing its "khastegaars".