حاجی "پدرخوانده" چپول


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Aug-2011
 

سید محمد موسوی خوئینی‌ها:

"بدون تردید بنده و دوستان و هزاران مثل ما و نیز حداقل چهارده میلیون نفر (که مخالفان به آن اعتراف دارند) مخالف شعار جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی هستیم و نیز مخالف شعار علیه رهبری هستیم.

آنچه ما می‌خواهیم حفظ جمهوری اسلامی با همه هویت و حقیقت آن است."

آنهاییکه با استخوانبندی نظام پربرکت آشنا هستند، میدانند که آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها یکی از استخوان درشتهای آن هیکل قناس است. نقش محوری او در گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران، فاجعه ای که برای ایران و ایرانی بسیار پر هزینه بوده و هست، و دیگر از ایندست کارهای تروریستی بر کمتر کسی پوشیده است.

برای "مرحله گذار " از نظام مستبد پربرکت؛ چپولان و خوش خیالان باورمند به اصلاح پذیری وحوش اسلامیست به "پدر خوانده " خوئینی‌ها که از دانه درشتهای "اصلاح طلبان " است و "چپ " دخیل ها بسته اند.

اگر سابقه او نکرده؛ انشاءالله بیانات او آنها را از این توهّم بدخیم رها سازد؛ انشاءالله!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

Of socio-Islam?

by Tavana on

"آنها خدا را آنگونه كه شايسته است نشناختند در حالي كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه قدرت او است و آسمانها پيچيده در دست او، خداوند منزه و بلند مقام است از شريكهائي كه براي او درست مي‏كنند." (قرآن ۳۹:۶۷)
کم او نیست (کمونیست!!)  در عدل و میزان خود!


Maryam Hojjat

All Iknow is

by Maryam Hojjat on

Akhoonds are Bastard Liers.


پندارنیک

Of socio-Islam...

by پندارنیک on

The title of your blog, before revision, doesn't sound as shocking as you might otherwise expected. There is a reading of Islam which is compatible with "the left". That "left" has no Gulag, and that Islam has no rapist, maimist(?), eye-puller........