جشن همبستگی وحوش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Aug-2011
 

امروز "روز قدس " است و نظام پربرکت هرآنچه در توان دارد هزینه راه پیمایی های " خودجوش مردمی " کرده که شامل ترغیب شرکت در رژه ها از سوی دانه درشتهای "اصلاح طلبان " هم میشود.

پس از دعوا بین باندهای درون نظام پربرکت؛ امروز جشن نمایش همبستگی وحوش است. در چند مورد وحوش اسلامیست؛ از "اصلاح طلب " گرفته تا دیگر انواع، با هم تفاوت ماهوی ندارند:

یهود ستیزی در قالب سیاست فلسطین-محور

شراکت در غارت ثروت ایران

کشتار ایرانیان که شامل قتل عام سال ۶٧ میشود

عشق سوزان به " آرمان امام راحل "

مخالفت با "جمهوری ایرانی " در تقابل با "جمهوری اسلامی "

اگر اختلافی بین وحوش هست؛ که هست، بر سر رفاه، آزادی و حفظ منافع ملی ایرانیان که سی و سه سال است اسیر نظام پربرکت میباشند نیست، دعوا سر لحاف ملاست.

امروز جشن همبستگی وحوش است، مبارک بادا !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

No difference! Fred

by Maryam Hojjat on

You are absolutely RIGHT. 


پندارنیک

Of Qods...

by پندارنیک on

 

 

اشغال وحشیانه، غیر قانونی، و غیر قابل توجیه سرزمین فلسطین، محمل
پلشت تمامی رویداد‌های ویرانگریست که در منطقه بروز کرده است. دولت اسرائیل
موظف است تا با گردن نهادن به خواست جامعه جهانی‌ هرچه سریعتر به مرزهای
قانونی خود بازگشته و با ایفای تعهدات بین المللی، از تاخیر در برقراری صلح
در منطقه و به تبع آن در جهان جلوگیری کند.