فیلم نگیر خطرناکه

Fred
by Fred
25-Oct-2009
 

روز شنبه دوم آبان از ساعت 16 حدود 200 نفر از زنان كه مادران شهداي جنبش اخير زندانيان سياسي نيز در بين آنها بوده اند در ضلع غربي آب نماي پارك لاله شمع های روشن در کف دستشان


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred