مرگ الله اکبر در ایران

Fred
by Fred
29-Aug-2011
 

بخش اسلامیست جنبش سبز، "شورای هماهنگی راه سبز امید " که به دیار کفر مهاجرت کرده؛ از مردم خواسته بود روی پشت بام ها رفته و شعار "الله اکبر " بدهند.

به شهادت خود اسلامیستها، این فراخوان نیز همانند آن دیگری برای رژه سکوت سانس شش تا هشت در پیاده رو مابین ولی عصر تا ونک اجابت نشد.

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال توحش نظام پربرکت در لوای دین اسلام، دیگر پشم و پیل خدعۀ الله اکبر گفتن اسلامیستها ریخته.

پیشنهاد میشود خوارج اسلامیست مهاجر؛ در مخالفت خودشان با شعار مردمی " استقلال؛ آزادی، جمهوری ایرانی " تجدید نظر کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
maziar 58

changes.......

by maziar 58 on

een nezzaam ham miravad...........be zobale daane tarikh.

be omidde hagh.

But I believe most Iranian would keep the faith at least to themselves by saying: khoda bozorg ast.

Maziar


Roozbeh_Gilani

رژه سکوت

Roozbeh_Gilani


 "Silent March". Somehow I get the feeling that Tehran 2011 is not quite the same as Salma , Alabama 1960's.

Just saying.... 

"Personal business must yield to collective interest."


Parham

به امید روزی که...

Parham


... بساط جانماز آب کشیدن اصولاً و کلاً ریشه کن شود.


RostamZ

Thank god

by RostamZ on

May be they get the message now.


Maryam Hojjat

Fred, Good Suggestion

by Maryam Hojjat on

Islamists in IRAN are Traitors to IRAN & IRANIANS.