فرزندان غیر ایرانی ایرانیان

Fred
by Fred
30-Aug-2011
 

بدلیل توحش ذاتی وحوش اسلامیست؛ میلیونها ایرانی پس از انقلاب خوش عاقبت مجبور شدند که به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

یکی از نتایج این مهاجرت گسترده، ازدواج پر شمار بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی بوده است.

" مرادی، عضو كميسيون قضايی و حقوقي مجلس شوراي اسلامی گفت: در نشست امروز اعضای اين كميسيون تصويب شد كه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجي، ايرانی محسوب نشوند."

به عبارت دیگر؛ بجز وضعیت شرم آور و هول انگیز فرزندان حاصل ازدواج بانوان ایرانی و مردان افغانی که در خود خاک ایران بدنیا آمده و زندگی میکنند، زن ستیزی وحوش اسلامیست علیه بانوان آزادۀ مهاجرت کرده ایرانزمین گریبان فرزندان آنان را هم میگیرد.

طرفه آنکه بعضی از رؤسای وحوش مشمول همین قانون ابلهانه هستند.

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل اندر این خیال که اکسیر میکنند

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Israeli Fred

by HHH on

Your people left their homes in Europe, occupied a country they didn't own then did it to the Palestinians. I can teach you a lesson about history and people and why the revolution happened and why it ended up like this but it takes hours and at the end you'll be the same ignorant Israeli you were before so why waste time!  By the way, has it ever reached your tiny mind that may be the people, the Iranians of pre-1979 wanted this regime? I don't know how old you are but unlike you I was in Iran's streets during the revolution and I had to fight tens of neighborhood boys to make them believe mullahs can't run a country, but neither agreed! They wanted this, they got this, now the 30,000,000 new generation doesn't want them, go figure!


Fred

Triple Haji

by Fred on

Triple Haji,

What your savage Islamist Rapist bretherens have done to Iran and Iranians, is beyound this sort of Islamist whitewashing of yours. Boro Haji!


HHH

Vohoosh!

by HHH on

 Vohoosh! New Term To Replace Islamist Rapist Republic in Israeli-Fred's vocabulary! . The real "Vohoosh" are those friends of yours in Israel who have destroyed the lives of millions of people & drop phosphorus bombs on children. So the next time you call "Islamists" or muslims who include millions of Iranians my people "vahshi", I have to say "Vahshi babateh"!

If you're only talking about the criminals within IRI then I have to inform you, they know nothing about Islam. Where in Islam does it say beat up and shoot and rape women because they demand freedom? Don't be a moron. These are not muslims, Talibanis are not muslims, both are arrogant, criminal cultmembers looking for power, control & money. They're using Islam to fool the simple-minded villagers just as you use anti-Islam propaganda to bash enemies of Israel while pretending you care about Iran!


divaneh

یعنی اینها که پدرشان خارجی است

divaneh


یعنی می فرمایید اینها که پدرشان خارجی است دیگر احتیاجی ندارند که دنبال کارت ملی بدوند و از شناسنامه باطل نشدۀ جده مرحوم برای ابتیاع مرغ تعاونی استفاده کنند و کوپن بنزین توی بازار سیاه بخرند و سینه زورکی بزنند و گریه زورکی بکنند و رایشان را توی صندوق کاغذ باطله بریزند؟ یعنی فقط برای همین که ننه شان  شوهر خارجی کرده دیگر اوباش نباید در زندگی شخصی و دوستی ها و لباس پوشیدن و تحصیل و عقیده و دیدگاههای آنها دخالت کنند و با چماق توی سرشان بزنند؟ عجب لطفی کرده اند به اینها. این مجلس هم که خارجی پرست شد. چرا این لطفها را به خودمان نمی کنند؟ راستش را بخواهید حالا که فکرش را می کنم می بینم که بابای من هم همچی ایرانی ایرانی نبود.      


fozolie

زکی

fozolie


اسلام واقعی بالاخره از کوره در رفت! ابله؟ اینطوری جواب میدهید؟ باریکلا

خوب میسوزید وقتی حقیقت را راجع به این آئین  فاشیست میشنوید و دستتون به ملحد ها نمی رسه

 

Mr. Fozolie


Tavana

ابله با قلبی تیره

Tavana


و چه کسی غیر از یک ایرانیمنش ابله با قلبی تیره میتواند اینگونه قلم زند:
"بدلیل توحش ذاتی وحوش اسلامیست؛ میلیونها ایرانی پس از انقلاب خوش عاقبت مجبور شدند که به کشورهای دیگر مهاجرت کنند."
به معنا ساده اینکه وحشیت ویژه اسلامی!!! بخشی از خلقت است و نشانه ای بارز از ناقص الخقی است!!! ایرانی هم چون علم غیب دارد و آگاه به ذات درونی بغلی خود!!! فرار را به قرار ترجیح میدهد!!!
از کوزه همان برون تراود که دروست!!!
تسلیت


پندارنیک

Of children........

by پندارنیک on

اصل مطلبتان، به عقیده من، صحیح است. مبنای این وحشیگری در "قوم گرایی" نهفته است........ توی یه قومی مادر باید از خودشون باشه، تا بچه، خودی محسوب بشه............ توی یه قوم و حکومت دیگه پدر باید خودی باشه......... اگه روم میشد می‌گفتم که چن تا نقطه به پدر و مادر اون مرامی که قوم خودشو از اون یکی‌ برتر میدونه و بنیانگذار اصلی‌ نژاد پرستی‌ هستش و حالا هم بیست و چهار ساعته ازش میناله..... بدیش اینه که روم نمیشه...............