گنده گوزی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Sep-2011
 

در کنار مهارت در ایرانی کُشی؛ وحوش اسلامیست در گنده گوزی هم بی همتا میباشند.

چند نمونه:

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر "ولی امرمسلمین جهان " است.

نظام پربرکت " آزادترین کشور جهان است "

"ملت‌هاي منطقه ديدند كه ولايت فقيه و رهبری مشروع چگونه كشور ايران را به بهترین شكل اداره و آن را به بهترین پيشرفت‌های علمی، صنعتی و ... رساند باعث شد ما را الگوی خود قرار دهند."

ایران به جمع صادرکنندگان بنزین پیوست.

احداث پالایشگاه خلیج فارس، بزرگترین پالایشگاه بنزین در خاورمیانه.

به عبارت دیگر؛ دروغگویی و لاف زدن جزء لایتجزا وحوش اسلامیست و کارگزاران آنان که اکثراً شیفتگان شارلاتان علی شریعتی میباشد است و یک روده راست در اینان پیدا نمیشود و سرانجام کار دست ایران و ایرانی خواهد داد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

انرژی جرسیقیلی، حق مسلم ماست!

Roozbeh_Gilani


Dont worry Fred, as soon as, thanks to "doctor" joon and Soltan ali joon, we've  bought from N.Korea a couple of crude nuke bombs (sorry, I mean as soon as we finished developing our "home grown":))) nuclear energy), we will also master the "home grown Crane technology" for peacefull purposes.

So there, and "khak to saret" you jewish imperialist, zionist, bahai, kurd, balooch sunni,....... Iranian pig!

   

"Personal business must yield to collective interest."


پندارنیک

Of jumbo-farting...

by پندارنیک on

 

 

 

نازنین دل‌، انصاف بده که این به قول شما، گنده گوزی، سابقه‌ای
دیرباز تر از دین مبین و حکومت منتسب به الله دارد. زنده یاد خسرو پرویز را
که به خاطر دارید که چگونه، ببخشید، گنده گوزانه آن نامه معروف را بی‌
اهمیت شمرد.......مرحوم آریامهر را هم که به خاطر دارید که بغض در گلو خفه
شده شاکیان را به ناله سگان تشبیه کرد.........همان فرهنگ، امروزه، مخالفان
را "خس و خاشاک" مینامد..........

راستی‌، صحبت از گرد و خاک شد.......چادر نشینان معترض در تل آویو چطورند؟

 


Fred

حاجی پیزوری

Fred


حاجی پیزوری،

همین دست ایران و ایرانی دوستی و احترام به آنهاست که همه ایرانیان را شیفته وحوش اسلامیست کرده .


Tavana

قوم شریف و بزرگ!

Tavana


تمام صفات ذکر شده در بالا در واقع وحقا که صفات مشخص و مختص ایران و ایرانی است و ذره مویی هم لای درز آنها نمیرود. متاسفانه باید با شرمندگی و سرافکندگی اذعان نمود که وحشی گری هم بخشی از آن ترکیب است. بهر حال ۲۵۰۰ سال و بیشتر است که کار دست ایران و ایرانی بوده و هست و آخوند و ملا بازی هم نمونه ای از آن کاردستی قومیت گنده گو وخالی بند ماست!
تسلیت