صدای آمریکا و همجنس بازان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Sep-2011
 

خاطر مبارک هست که سوگولی از چشم افتاده راجع به همجنسگرایان ایران در دانشگاه کلمبیا چه گفت، محض یادآوری:

"در کشور ما مثل کشور شما همجنسباز وجود ندارد. چنین چیزی در کشور ما وجود خارجی ندارد. من نمی دانم چه کسی به شما گفته که این افراد در کشور ما وجود دارند."

حالا این خبر را مرور کنید:

رادیوزمانه ١٢شهریور: "... حمیده آرمیده، مجری شبکه صدای آمریکا به دلیل مصاحبه‏های متعددش با اعضای جامعه دگرباشان، با هدف تغییر فرهنگی جامعه و از بین بردن هموفوبیا، لوح سپاس امسال را دریافت می کند."

واکنش وحوش اسلامیست: " حمیده آرمیده متولد..... روزنامه نگار و یکی از مجریان شبکه فارسی صدای آمریکا است.

او در بحث همجنس بازی فعالیت های بسیاری داشته از جمله مصاحبه معروف وی با یک خواننده رَپر همجنسگرا که موجب خرسندی بسیاری از همجنسگرایان شد.

در این مصاحبه، آرمیده بی پروا و با استفاده ازکلمات شنیع و مخصوص همجنس بازان در رسای یک همجنس باز می گوید: «میهمان امشب ما، خواننده شجاع لزبین است که به صورت آشکارا از گرایش جنسی خود صحبت کرده است.»

به عبارت دیگر؛ مصاحبه کننده ای که با بکارگیری واژگانی متین به روشنگری امری حقوق بشری میپردازد؛ مورد حمله وحوشی قرار میگیرد که با بکار گیری الفاظ ناروا با هر آنچه با عواطف و حقوق بنیادین بشری سر و کار دارد پدر کشتگی ذاتی دارند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Thanks Fred, for your thoughtful insertion...

by پندارنیک on

ما همه ایرانی هستیم و باید با هم متحد باشیم، سیلندر کورش متعلق به همه هستش...