تونی بلر و اسقاط رژیم ایران

Fred
by Fred
10-Sep-2011
 

پس از مصاحبه اخیر وزیر دفاع آمریکا، لئون پنتا، در مورد بروز انقلاب دیگری در ایران، اینبار در مصاحبه با روزنامۀ تایمز؛ تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، خواستار تغيير رژیم در ایران و سوریه شده و منجمله گفته:

" تغيير رژیم در تهران خوش بینی من را نسبت به تمامی منطقه فورا و به میزانی قابل توجه بیشتر می کند. اگر ایران به تسلیحات اتمی دست یابد، منطقه را به گونه ای بسیار، بسیار بد، بی ثبات خواهد کرد. آنها به حمایت از گروه های درگیر تروریسم و نیروهای ارتجاعی ادامه می دهند. در عراق، و همینطور در افغانستان، يکی از مشکلات اصلی تداوم مداخله ایران بوده است".

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال؛ جهان آزاد دارد میفهمد که هیزم بیار توحش کجاست.

زمان آن شده که مانند مردم شجاع سوریه؛ ایرانیان هم خواهان چیزی کمتر از اسقاط رژیم نباشند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

ببین اوضاع سلطان علی‌ خامنه‌ای و دارو دستش به کجا رسیده..

Roozbeh_Gilani


که این تونی بلر هم براشون شاخ و شونه‌ می‌کشه!.

حالا هی‌ برید وقتتون رو تلف کنید سر این بحث احمقانه که رای بدیم یا نه‌!


Tavana

هیزم بیار توحش کجاست

Tavana


"به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال؛ جهان آزاد دارد میفهمد که هیزم بیار توحش کجاست."
بر خلاف بلاگ نویس که ازفقدان فهم و شعوردررنج است این آقا و یا خانم <جهان آزاد> بعد از ۳۳ سال بالاخره هیزم بیار توحش را که همان تونی بلور و جرج بوش و دیک چینی و اوباشان و اراذل امثال آنها باشند را تشخیص داد! حیف جرثقیل که این جنایتکاران و وحوش که باعث مرگ صدها هزار افغانی و عراقی در ۱۰ سال پیش شده اند از آن اویزان گردند! حالا همان بلورآغشته به خون انگلیسی نگران است که کشور ما تسلیحات اتمی داشته باشد که مبادا ترسی قبل از بازی هیزم بیار و آتش ببر در مملکت ما هم بر دل سیاهش غلبه کند.
لعنت حق و عاشقان درگاه حق بر جنایتکاران و خادمانشان!


iamfine

We should know by now

by iamfine on

For so many years British took all they could from us. If we let them will do the same. We need to stay away from the idea that British or Americans will be able to save us from Mullahs. The IRI has to go anyway because Iranians know they are not to the best interest of our nation


پندارنیک

free Serbia without Milosevic.

by پندارنیک on

Only if there was oil in the Balkans.............Look at Libya...........

and you know I don't do endless debates.............this was a pleasurable mini exception.........take care...........


Simorgh5555

Baaz ke gofti 'motherland'

by Simorgh5555 on

Answer my question first? Which motherland are you referring to Pendar Jan?

That place which you were accidentally born in with that stone wreck called Persepolis? If I want to see Iran blown up to pieces why do you care? Why do you care if Iran fragments into tiny bantsutans or republics of Azarbaijan or Baluchestan? Just tell me this Pendar Jan why do YOU care as someone who is opposed to nationalism?

Afghanistan and Iraq is in pieces now because of ISLAMISTS as much as American rockets or warplanes. It is the ISLAMISTS who are planting roadside bombs, shooting people outisde police stations and blowing up people in fruit markers. 

I condemn Blair for Iraq but for every Iraq there is a free Serbia without Milosevic.

Inaction is not an option Pendar jan. You have to find a solution NOW  and not in thirty years. 


پندارنیک

Baaz ke gofti "jan"........

by پندارنیک on

Rejection of nationalism to any degree doesn't automatically translate to ratification of  military action from outside.

And let me assure you of one thing: Mullas won't poof into thin air........Your hope that a popular uprising will follow the foreign military intervention is so Chalabist to say the least....

Iran will be in pieces..................If you think Afghanistan is a mess, just wait to see those mini ex-Irans...........

 

And by the way who is gonna foot the bill this time? The Saudis or the Chinks? (racist?)


anglophile

حالا بازم بگید انگلیسا بدن

anglophile


بابا شما دیگه چی‌ می‌‌خواین از جون این ملت نجیب و شریف - منظورم انگلیسا هستند نه ایرانیا.  

 


Simorgh5555

Shame on those who who support the foreign invasion of our mothe

by Simorgh5555 on

Pendar jan are you telling me that you care now? You are changing your tune now. 

 "My point is beyond all these things.........Yes, a proud YES......nationalism means nothing to me........I'm not saying it's totally counter productive or dysfunctional; but has no room in our modern era.........."

Why do you care where our motherland is? We are all ONE nation on earth love for our 'motherland' or someone else's 'motherland' is what drives people to war, no? We are all one race and one people. It doesn't matter where you live because you nationality is an accident at birth.  

So you say

 What draws me to this site is the tangible, immediate interests that without a moment of doubt stems from a common background which does not and should not go beyond one's personal experience and background........

You are only come here because of a commonback ground you share with other Iranians not because you love Iran. Am I right? 

What does Iran have to offer, hey Pendar Jan?

That cobbled stone 'architecture' called Persepolis which was dug up by some Oreintalist years ago?

 I thought it was ruined centuries ago...........I'm in no mood for yet another apology, but I think with the present rate of growth in the world population all ancient sites and all golf courses have to be converted to something more useful.................Yes, shrines too...........

Why don't you reflect on what you have said here......

 //iranian.com/main/news/2011/05/22/persepolis-will-cease-exist-less-decade

As for Blair. His mistake  was that he should have attacked the IR first. No IR= Free Iranians. No IR= No Terror. 

 


پندارنیک

I dare say...

by پندارنیک on

Nonsense............absolutely, and categorically nonsense, Blair's remark that is.

Iran's interference theme song today is what Saddam's Weapon of Mass Destruction lyrics were yesterday..............

Shame on those who who support the foreign invasion of our motherland.......