اراذل ملی گرا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Sep-2011
 

این روزها که ماهیت ضد ایران و ایرانی نظام پربرکت انکار ناپذیر و بزک چهرۀ کریه انقلاب خوش عاقبت از سوی اسلامیست ها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز متحد آنان غیر ممکن شده؛ حقانیت گفتۀ ساموئل جانسون که "میهن پرستی آخرین پناهگاه یک رذل است" هر روز عینیت پیدا میکند.

علاوه بر یهود ستیزان ها ر و چپولان یتیم شده و به قول ایرج پزشکزاد عضو حزب "انترناسیونالیست بچه پُر رو ها" که پس از شکست پروژۀ "اصلاحات " نظام پربرکت عارضه ملی گرایی و بعضاً حتی میهن پرستی مصلحتی آنان عود کرده؛ وحوش اسلامیست هم در این امر وارد گود شده و گوی سبقت از پیروان شارلاتان علی شریعتی ربوده اند.

"آیت الله محمد صادق (محی الدین) حائری شیرازی نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت:

باید در ایران اسلامی ، هویت ملی خود را تقویت کنیم و نشانه ها و آثار ملی و اسلامی موج بزند. نباید نسبت به ملیت سهل انگاری کنیم. اگر حساسیت ما نسبت به ملیت کم باشد، خیلی ضرر خواهیم کرد. ما باید ملی گرایی را بشدت جدی بگیریم تا یک پشتوانه قوی برای دین ما باشد."

به عبارت دیگر؛ استفاده ابزاری از ایراندوستی برای تداوم نظام پربرکت که میشود "میهن پرستی آخرین پناهگاه یک رذل است" .

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

فرید اسرائیلی و یهود‌ستیزان

HHH


بعد از ماه‌ها مخفی‌ کردن هویت خویش پشت هویت وطنپرستی آقا فرید اسرائیلی واژه یهودستیزی رو هم به اسلامیست اضافه کردن و وطنپرستی رو "آخرین پناهگاه یک رذل" اعلام فرمودن! خیلی‌ لطف فرمودید ولی‌ فرمایشتان یک دروغ محض است، ضد صهیونیست بودن ضد یهودی بودن نیست، شما همه را خر حساب کردین ولی‌ متأسفانه (برای شما) همه خر نیستن. ما میدانیم که چه بود، که چه کرد، که چه گفت و که کجا بود در تمام اوقات زندگیمان و حتی در چندین سال قبل. پس هیچ کس نخواهد توانست با ۴ کلمه تزویر و ریا کلّه ما را شیره بمالد و قسر در برود.


Tavana

پاکان میهن پرست!

Tavana


آی آیت الله ای <تقریبا معظم> و ای بلاگ نویس <ایراندوست> این شکر خوردناتان در مورد <ایران اسلامی> و <هویت ملی> و <ملیت> و <نشانه ها و آثارملی و اسلامی> و <مهین پرستی> و غیره چه تاجی غیر از بر سر شاهان و رهبران بر سر اکثریت ملت اسیر و بازیچه دستانتان گذاشته و میگذارد؟؟
چوب دو سر ارذل!!


پندارنیک

راس میگی‌ به خدا...

پندارنیک


 

 

 

از قدیم گفتن که سیاست پدر مادر نداره..........شما خودت بگو، کی‌ فکرش رو میکرد که رضا جون و مریم جون با همدیگه برن پیک نیک‌...