ماله کشان حرفه ای؛ خدا قوت

Fred
by Fred
12-Sep-2011
 

دروغ چرا، تا قبر آ آ آ آ؛ راس حسینیش رو باید گفت، آدم بعضی اوقات دلش برای ماله کشان حرفه ای نظام پر برکت میسوزه.

هنوز طفلکی ها دارن زور میزنن که کلمات قصار "رئیس جمهور " نظام پربرکت در مورد اسرائیل که "باید از نقشه دنیا محو شود " را یه جورایی ماست مالی کنن؛ که حرفهای تازه طرف چند صدهزار تغار ماست جدید طلب میکنه.

"رییس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز واقعه ١١ سپتامبر اظهار داشت :

آنها خود این ماجرا را با کشتن سه هزار نفر به راه انداختند تا برای تسلط بر یک منطقه وسیع و نابود کردن آن لشکر کشی کنند.

آنها می گویند همه تلاش خود را می کنند که به ایران حمله نشود در حالی که سیلی ملت ایران را نخورده اند تا سخن گفتن را یاد بگیرند. "

ماله کشان حرفه ای؛ خدا قوت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

نگو که دلم کبابه

پندارنیک


 

 

 

آخ که امان از دست این تئوری توطئه...