سفارت اسرائیل و موس موس

Fred
by Fred
13-Sep-2011
 

از همان اولین روزهای ظهور پدیده ای که بعداً به بهار عرب مشهور شد؛ وحوش اسلامیست از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گرفته تا جوجو بسیجی ها ذوق زده شده بودند که این همه میوۀ شیرین صادرات انقلاب پربرکت است.

ناگفته پیداست که نه تنها مردم شجاع سوریه سایۀ نظام پربرکت و قاتلان اعزامی آنرا با تیر میزنند؛ تونس و مصر و لیبی هم تو زرد از آب درآمدند و بزور جواب موس موس وحوش را میدهند.

" آیت‌الله مکارم شیرازی، تحولات منطقه را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و اظهار داشت:

خوشبختانه تحولات اخیر شکل اسلامی به خود گرفته است که تصرف سفارت رژیم صهیونیستی در مصر از آثار ارزنده این تحولات است. "

به عبارت دیگر؛ تصرف سفارتخانه یکی از الزامات و "آثار ارزنده" تحولات "اسلامی " است، عمل تبهکارانه ای که سی و سه سال است ایران و ایرانی دارد تاوان آن توحش وحوش اسلامیست "اصلاح طلب " و غیره را میدهد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

Ali Geda is an iditot

by fozolie on

It ain't over till the fat lady sings in this case the take over of Islamists in places like Egypt but Ali Geda and their followers are so dense that they have not learned anything in the past 33 years. Any Arab Islamist will consider him and shites apostates. 

Mr. Fozolie


Maryam Hojjat

Islamist Movement= Barbariat

by Maryam Hojjat on

The GReat Example of IRR taking over US Embassy. 


پندارنیک

از ما گفتن...

پندارنیک


No matter how hard and how far does someone try to sweep it in under the carpet, the fact remains where it belongs.

The Egyptian Muslim Brotherhood is becoming part of the regional political equation............and that's why Israel should go back to her pre-67 international borders as soon as possible and recognize the Palestinian State in order to defuse the life-threatening situation.