من با دو گروه همکاری نمی‌کنم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Sep-2011
 

مجتبی واحدی یکی از کارگزاران رده بالای نظام پربرکت(در سطح معاون وزیر) بوده و "رابطه ۲۹ ساله‏" با آشیخ کروبی داشته و اکنون سمت "مشاور ارشد " او را در خارج کشور دارد. واحدی میگوید:

"باید بر اساس خواسته مردم، رفراندومی با نظارت بین المللی برگزار شود تا مشخص شود مردم چه نوع حکومتی میخواهند.

در دو سال اخیر رفتار حاکمیت به گونه‏ای بوده که درصد بسیار بیشتری از مردم، نسبت به اصلاح حاکمیت ناامید شده و به دنبال راهکاری برای ایجاد تغییر عمده در کشور هستند.

باید مخالف ها، معترض‏‏ها، منتقدها، معارض‏ها، همه دور هم جمع بشوند و در مورد نحوۀ تشکیل چنین کنگره‌ای اظهار نظر کنند."

جای بسی خوشحالی است که بخشی از درون نظام پربرکت به جمع آنانی پیوسته اند که همواره رژیم را اصلاح ناپذیر و رفراندوم با نظارت بین المللی را بهترین راه برای آزادسازی ایران و ایرانی میدانند. ولی شوربختانه؛ آقای واحدی برای چنین "دور هم جمع " شدن ایرانیان شرایط میگذارد.

" ن با دو گروه همکاری نمی‌کنم. با کسانی که به دنبال حکومت مطلقه فردی هستند، چه شاه و ولایت فقیه و نیز با گروه‌هایی که کارهای تروریستی انجام داده‌اند و هنوز پشیمانی خود را از کارشان نشان نداده‌اند و ابراز نکرده‌اند."

به عبارت دیگر؛ کسی که عمری به نظام "حکومت مطلقه فردی " ضد ایران و ایرانی و حامی تروریسم بین المللی خدمت کرده؛ برای قربانیان آن سیستم ادا اطوار شورای نگهبان آیت الله جنتی را در می آورد . ایکاش آقای واحدی، دوستان و حامیان مالی ایشان در این طرز فکر هم تجدید نظر فرمایند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Mr. Vahedi is still an Islamist who has

by Maryam Hojjat on

practiced in IRR for long time despite of his recent claims for democracy.


Tavana

<من> ایرانی!

Tavana


و خود بخوانیم تضاد فاحش در گفتار این <بزرگزاده> را که <من> با <مطلقه> خواه همکاری نمیکند! و کج رفتن این دیوار <کج> تا <ثریا> همچنان ادامه دارد! و هیچ هم جای تعجب نیست از یک <من> معظم و یک <من> شاهنشاه و <من> این و <من> آن! و مگر نه این است که فقط و فقط در <واحد> سنجش وزن ایرانی <من> معنی دارد و نه در هیچ اندازه گیری وزنی دیگر بین الملی!

تسلیت


پندارنیک

"حکومت مطلقه فردی "

پندارنیک


 

 

 

مرزی که برای خودش و متحدان بالقوه خود در نظر گرفته، منطقی‌
به نظر میرسد. ظاهراً او نمی‌خواهد با رضا پهلوی که خود را وارث سلطنت
دیکتاتوری پدرش میداند و یا گروه مذهبی تروریستی مجاهد تحت رهبری رجوی‌ها
همکاری کند. این کجایش عیب دارد؟

امیدوارم اشتاه کنم، اما به نظر می‌رسد که چند وقتیست که بین مجاهدین و
کمپ رضا پهلوی نزدیکی‌ ایجاد شده است. شما چه فکر می‌کنید؟ با تشکر قبلی‌
از توضیحاتی‌ که خواهید داد.