اصلاح طلبم؛ پس هستم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Sep-2011
 

پس از انکار ناپذیر شدن شکست پروژۀ "اصلاحات " و شرکت در شوی انتخابات؛ "اصلاح طلبان " حکومتی، چپولان، مغالطه گران حرفه ای و دیگر ایندست افراد مفید از شعار قدیمی شاه مُرد، زنده باد شاه، کپی برداری میکنند .

در راستای تداوم شرکت در "انتخابات " که استدلال اسلامیستها برای مردمی نشان دادن نظام پربرکت است، به حرفهای بامزۀ یکی از اسلامیستهای "اصلاح طلب " هوادار شارلاتان علی شریعتی با سوابق اجرایی مشعشع در کردستان توجه کنید:

"حمید رضا جلایی پور: باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع میکنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از اینکه در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم میکند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدار گرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید."

به عبارت دیگر؛ برای سی و سه سال اسلامیستها، "اصلاح طلب" و غیره، کور و کر بوده اند و "به چشم خود " چیزی از درخواستهای مردم ندیده و نشنیده اند. بنابر این، برای گریز از اذعان نیاز به سرنگونی نظام اصلاح ناپذیر، اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات و البته "رأی " دادن.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred