تحصیل ٤٠٠٠ فاطی کماندوی تهران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Sep-2011
 

خبر پیشرفت:

"خانم زهرا راستی مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران گفت: رشد و گسترش حوزه‌های علمیه خواهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحقق یافت و در حال حاضر در تهران ٤٠ مرکز آموزشی حوزوی ویژه خواهران در سطح ٢ و ٣ فعالیت می کند.

٤ هزار طلبه خواهر در دو مقطع سطح ٢ و ٣ تحصیل میکنند و بیش از ٧٥۰ استاد فاضل نیز در مدارس علمیه خواهران مشغول تدریس هستند که بیشتر آنان را خواهران طلبه تحصیل کرده تشکیل می‌دهد."

٧٥۰ استاد فاضل برای ٤٠٠٠ رأس خواهر در ٤٠ مرکز حوزوی تهران؛ میشود چیزی حدود یک رأس استاد برای ٥ رأس طلبه مادینه.

سئوال:

آیا برای کسب ایندست دانش، این ٤٠٠٠ رأس شهریه میدهند؟

اگر آری، میزان آن چقدر است که از هر ٥ رأس میشود حقوق یک رأس "استاد فاضل" را تأمین کرد؟

آیا این خواهران طلبه پس از فارغ التحصیل شدن و دریافت عمامه؛ همتراز برادران عمامه ای میشوند یا همچنان طبق قانون مدون و جاری در نظام پربرکت مانند همۀ بانوان ایرانزمین نیمه انسان محسوب میگردند؟

آیا زمان تحریم کامل نظام پربرکت نرسیده تا پول مردم ایران هزیته ایندست کارهای مخرب نشود؟

تبریک

پ.ن. در جاهای دیگر هم ایندست خواهران مشغول کسب فیض میباشند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Iran Paidar 1st

Admin

by Iran Paidar 1st on

Where is the damned DELETE button???


Iran Paidar 1st

فرد جان

Iran Paidar 1st


Duplicate 


Iran Paidar 1st

فرد جان

Iran Paidar 1st


به نظر ميرسد كه شما اگر گوز هم بدهيد اين شخص به دنبالِ بوى در رفته از شما شما را دنبال ميكند و به دندان ميگيرد 


Tavana

تحصیل و طلبگی در برابر تمکین و گماشتگی!

Tavana


با وجود حضور دهها هزار کماندوهای اشغالگر و جنایتکار اسراییلی و آمریکایی و غیره در دو کشور همسایه و ناوگان دهکده مانند آنها در خلیج فارس سوال اصلی این است که آیا باید دانش جوست و یا تمکین خواست بیگانه شد و زیر عنوان پوشالی رسیدن به دمکراسی به گماشتگی اش پرداخت!

تسلیت