آداب عشقبازی

Fred
by Fred
18-Sep-2011
 

حاج آقا محمد تقی رهبر، "امام جمعه موقت اصفهان " گفته:

"برخیها میگویند كار فرهنگی میكنند. كار فرهنگی تنها با شعار و حرف نیست و اسلام حد ، ‌شلاق و حتی اعدام هم دارد و دلیلی ندارد تساهل به خرج دهیم."

نعلین ایندست وحوش اسلامیست که راست و پوست کنده حرف میزنند به هزار تا از اون شارلاتان علی شریعتی و محمد خاتمی و دیگر از آندست موذی ها که حقیقت را با لقلقه کلامی و تقیه و مغالطه پنهان میکنند می ارزد.

در نظام پربرکت که تجاوز جنسی به مرد و زن و کودک و چشم از حدقه در آوردن و لنگ و پاچه بریدن و ایرانی از جرثفیل سر کوچه و بازار آویزان کردن رایج و قانونی است، صحبت از "تساهل " و "کار فرهنگی " کارگزاران آن، نمک پاشیدن روی زخم است.

به عبارت دیگر؛ نظام پربرکت و صحبت از کار فرهنگی و تساهل، عین تجاوزگر حرفه ای جنسی و صحبت از آداب عشقبازی و کرامات انسانی است.

آیا هنوز زمان اتحاد با هدف سرنگون کردن نظام پربرکت، "اصلاح طلب " و غیره نشده؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

و اما از موذی ها...

پندارنیک


 

 

نظام حاکم، یا به عبارت دیگر "حاکمیت نظام" که در حال حاضر در
انحصار به اصطلاح "اصول گرایان"، میباشد اصلاح طلب نیست، اما "اصلاح پذیر"
است..........و این مهم تنها از عهده ایرانیان "تک‌ وطن" که در ایران
زندگی‌ میکنند، بر میاید.

تعدادی از مردم، دغدغه کشور دیگری در منطقه را دارند و تظاهر به دلسوزی
برای ایران میکنند. آنها دل‌ و فکرشان جای دیگریست و غصه قوم دیگری را
میخورند اما قصه " آی‌ وطنم، آی‌ وطنم" به گوش ایرانی‌ها
میخوانند........فکر نمیکنم حنای اتحاد با آنها رنگی‌ داشته باشد.......