اکبر شاه تو هچل


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Sep-2011
 

بهرام که گور میگرفتی همه عمر

به این حرف علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی در قزوین توجه کنید:

" گاهی فشار مي آورند كه فلان آقا مثلاً راديكال هست و بركنارش كنيد، وزارت اطلاعات يك جورايی اذيت مي كند، ديگران يه جور ديگر اذيت مي كنند، بچه حزب الهي‌ها يه جور ديگر اذيت مي كنند، اين كار ما نيست همه مديران بدانند ما اين جوری نيستيم."

آنهاییکه با انقلاب خوش عاقبت آشنا هستند میدانند که همین رفسنجانی بد طوری "این جوری " است. او بجز دست کجی مالی، یکی از مسئولان مستقیم فجایعی است که اسلامیست ها بر سر ایران و ایرانی آورده اند. هشت سالی که "رئیس جمهور " بود، بدستور مستقیم او، علی فلاحیان وزیر اطلاعات، مرتکب جنایات متعددی در داخل و خارج ایران شد که تعدادی از آنها مستند و آماده برای ارائه به دادگاه بین المللی کیفری در لاهه در روز موعود است.

هرچه حلقه تحریم ها تنگتر و فشار اقتصادی بیشتر شود؛ ایندست درگیری ها بین باندهای اسلامیست افزایش میابد که روز رهایی را نزدیکتر میکند.

تبریک

پ.ن. شرکت نفتی استات اویل که با یکی از آقا زاده های هاشمی رفسنجانی بهرمانی اون جوری بود هم از ایران رفت.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

شانس آوردی...

پندارنیک


 

 

اگر به خاطر ثروت ( بخوان منبع ثروت) و فرزندانش نبود، در دفاع از
مواضع "دگر خواهانه" او، آنچنان منبری میرفتم، که بعدش خودت از من التماس
میکردی ببرمت مشهد که آب توبه روت بریزی...