بی بی سی شیطوون

Fred
by Fred
26-Sep-2011
 

بگیر بگیر پس از پخش "مستند " بی بی سی در مورد زندگی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر همچنان ادامه دارد.

علاوه بر ۶ مستند ساز دستگیر شده ؛ کتایون شهابی، هادی آفریده، محسن شهرنازدار، مجتبی میرطهماسب، ، ناصر صفاریان و شهنام بازدار، تعداد نامعلوم دیگری هم دستگیر شده اند.

حاج آقا حیدر مصلحی؛ رئیس قاتلان گمنام آقا امام زمان گفته:

" اساسا بی بی سی یک رسانه نیست بلکه تشکیلاتی است که فقط پوشش آن رسانه ای است ، اما هویت آن بهایی - صهیونیستی و ماموریت های آن سیاسی - اطلاعاتی است."

به عبارت دیگر؛ حاجی مصلحی به نقش کلیدی اطلاع رسانی رسانه ها واقف است و خوب میداند همان سازمانی که نقش کلیدی اطلاع رسانی در انقلاب خوش عاقبت منجر به تخت نشاندن حضرات را داشته؛ همچنان مشغول همان نوع کارهاست.

اینبار ایرانیها باید شش دانگ حواسشان را جمع کنند تا از هیچ گروه و مخصوصاً صنف حاجی مصلحی رودست نخورند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roger_Rabbit

البته حالا دیگر به آن شدت نیست

Roger_Rabbit


 

یک موقعی زمان خانم لمبتون و آقای دهقان اینطور که حاج آقا می‌‌فرمایند بوده و حالا یک طور دیگر شده


ali_aaa

پنداری تا قبر ا ا ا ا

ali_aaa


پندار خیک باز آب گل آلود شد تو اومدی ماهی  گیری؟ حیفا خود مختار کیلو چنده؟ خدا روزی  تو توی بسیج بده بابا


پندارنیک

Of BB and C

by پندارنیک on

 

 

 

میزان تعامل سیاسی و تفاهم تاریخی بین روحانیت شیعه و دولت فخیمه،
ریشه دار تر از این سؤ تفاهماتِ مقطعی می‌‌باشد. در این میان، دوستان ما
در اسرائیل باید به کمک هموطنان بهایی ما، نه تنها در بی‌ بی‌ سی‌، بلکه در
سراسر جهان
بشتابند. دولت اسرائیل باید که بدهی تاریخی خود را که همانا
سرزمین مقدس و اشغال شده "حیفا" می‌‌باشد، به این عزیزان بازپرداخت کند.
اسرائیل وظیفه تاریخی و قانونی دارد که با خاتمه دادن به اشغال "حیفا" حق
خودمختاری بهائیان را در سرزمین مقدس و نیاکانی ایشان تضمین کرده و این قوم
شریف را در نیل به اهداف صلح آمیزشان کمک دهد.