لجاجت شاعرانۀ نرگس

Fred
by Fred
28-Sep-2011
 

البته واضح و مبرهن است که چه ضربه هایی جماعت ایدئولوژی زده و گرفتار سفسطه و مغالطه گرها مانند شارلاتان علی شریعتی و امثال او که به ایران و ایرانی نزده و همچنان میزنند.

ولیکن سکوت در زمانیکه حق آزادی بیان زیرپا گذاشته میشود؛ علامت رضایت است و رضایت در سرکوب آزادی بیان کار مذمومی است و بد جوری هم مذموم.

"نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در حکم ۲۳ صفحه‌ای نرگس محمدی چنین تصریح شده است: «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید."

دادگاه همچنین دفاعیات وکلای وی دکتر محمد شریف و یلدا مظفریان را دفاعیات غیرموجه تلقی کرده و رأی ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه محمدی را تنها قطره‌ای از "عملکرد ضد امنیتی و تخریبگر" متهم عنوان کرده است."

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Onlyiran

Pendar -e- Nik - Stop bullying Fred please

by Onlyiran on

He is free to express his thoughts.  Your consistent bullying and name calling on every single one of his blogs is an impediment to free speech and free exchange of ideas.  


پندارنیک

راس میگی‌ به خدا

پندارنیک


 

 

 

هر کسی‌ رو که میبینی‌ یه جوری گرفتار هستش....مال یکی‌ شاعرانه هستش
و به خاطر افکارش....مال اون یکی‌، رقاصانه هستش و به خاطر حرکات جلفش...