مینی ژوپ و فحشا در ایران

Fred
by Fred
28-Sep-2011
 

در دفاع از حجاب اجباری؛ حاج آقا محمدحسین بابایی، فرمانده سپاه نینوا در جمع فاطی کماندوها گفته:

" دشمن صراحتا اعلام کرده تنها راه شکست ایران از طریق سست کردن اعتقادات و باورهای مردم امکان‌پذیر است.

مقام عالی رتبه و مزدور اسرائیلی در سخنانی اعلام کرده بود که انقلاب اسلامی ایران را با دامن‌های کوتاه شکست می‌دهیم و در جایی دیگر نیز افسر آمریکایی اظهار کرد که اگر در افغانستان به جای صرف هزینه‌های نظامی به ترویج فحشا و اعتیاد روی می‌آوردیم در این زمینه پیروزتر بودیم."

به عبارت دیگر؛ تداوم نظام پربرکت وابستگی مستقیم با اندازه دامن بانوان ایرانزمین دارد. جنگ بین مینی ژوپ اسرائیلی ها و حجاب اجباری اسلامیست هاست. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

اینکه چرا بانوان ایرانی حق انتخاب آزاد پوشاک خود را ندارند و اسلامیستها همیشه با دامن آنها کاردارند و اینکه چرا بعد از سرکار آمدن نظام پربرکت، اعتیاد، روسپیگری و دیگر معضلات اجتماعی رشد نجومی داشته هم خارج از شعوراسلامیستها و هواداران شارلاتان علی شریعتی میباشد.

تنها راه رهایی، تلاش در سرنگونی اسلامیستها، "اصلاح طلب" و غیره میباشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sahameddin Ghiassi

اګر در افعانستان جلوی فساد و رشوه خواری را میګرفتید بهتر بود

Sahameddin Ghiassi


هزینه هایی که در افغانستان شده است اگر صرف جهاد با جهل و فساد و دزدی و رشوه خواری میشد و به عدالت رهبری  میشد مشگلاتش حل میشد ؟