دفاع از ایران کار حیوانات است

Fred
by Fred
30-Sep-2011
 

مصباح یزدی از بزرگ عمامه داران نظام پربرکت گفته:

"دفاع از آب و خاک را کلاغ، گرگ و دیگر حیوانات هم دارند، در میان انسان‌ها نیز در تمامی کشورها این دفاع وجود دارد؛ این چه افتخاری دارد؟!

جای تأسف دارد که در سیمای جمهوری اسلامی ایران افرادی که جزو فرهیختگان جامعه هستند، بیایند و بگویند که جها‌ن‌آرا تنها قهرمان ما نبود و باید از افرادی چون آرش کمان‌گیر و کاوه آهنگر که هزار سال پیش از آب و خاک دفاع کردند، یاد شود!قطره‌ای از خون جهان‌آرا با دریاها خون آرش‌ کمان‌گیر و امثال آن قابل مقایسه نیست؛ چون خون امثال جهان‌آرا ارزش الهی دارد و ثارالله است."

به عبارت دیگر؛ این حاج آقا مفت خور که عمری همانند دیگر هم صنفی هایش هر لقمه نانی که خورده دسترنج مردم پاک نهاد ایران است؛ مدافعان از آب و خاک ولینعمت های خود را با حیوانات مقایسه میکند.

تنها راه رهایی از نکبت نظام پربرکت، "اصلاح طلبان " و غیره، تلاش برای سرنگونی آن است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred