نارضایتی جنسی زنان

Fred
by Fred
02-Oct-2011
 

در جمع وحوش اسلامیست مادینه؛ حاج آقا آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی،‌ رهبر تجمع آدینه ای وحوش در همدان، از جمله گفته:

" دشمن در کمین است با از بین بردن عفاف و حجاب دختران ایران هویت آن‌ها را گرفته و فرهنگ متعالی کشور را لکه‌دار کند.

طبق نظرسنجی صورت گرفته از زنان اروپایی این نتایج حاصل شد که ٥٠ درصد از زنان کشور ایتالیا، ٧٠ درصد زنان کشور فرانسه و ٤٥ درصد از زنان کشور آلمان از شرایط جنسی حاکم بر کشور خود ناراضی هستند و تمایل دارند در یک کشور مذهبی زندگی کنند.

دختران ایران اسلامی باید قدر حجاب و عفاف خود را دانسته و از فرهنگ غرب تبعیت نکنند چرا که تنها رعایت حجاب و عفاف مایه سعادت دختران و زنان خواهد بود."

به عبارت دیگر؛ آزادی زده زیر دل ٥٠ درصد زنان ایتالیایی و ٧٠ درصد فرانسوی و ٤٥ درصد آلمانی و حالا هوس آقا بالا سری همچون حاج آقاها را دارند.

درست است که در نظام پربرکت دروغگویی جزء ذات وحوش اسلامیست، "اصلاح طلب " و هوادار شارلاتان علی شریعتی و غیره است، ولیکن؛ خانه آباد حاجی، ٧٠ درصد زنان فرانسوی؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
IRANdokht

نارضایتی جنسی زنان

IRANdokht


I saw the title and thought finally! our dear Fred is writing about something he's experienced in real life!

:)

IRANdokht