لُو دادن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Oct-2011
 

این روزها بازار لو دادن طرف مخالف از سوی باندهای متخاصم اسلامیست دوباره داغ شده.

پس از لو رفتن یک قلم غارت سه میلیارد دلاری؛ باند ضربت خورده هم شروع کرده به لو دادن:

"ماجرای "دکتر" شدن احمد توکلی ، وزیر کار کابینه میرحسین موسوی و رییس فعلی مرکز پژوهشهای مجلس. چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس میگیرد و با مدرک دکترا برمیگردد.

آقای احمد توکلی به "دروغ" دارای "فوق لیسانس اقتصاد" از دانشگاه" شید بهشتی "معرفی شده و سند زیر موضوع را به خوبی ثابت می کند."

به عبارت دیگر؛ همون حاجی آقا توکلی که به دکترای تقلبی کردان و رحیمی گیر میداد، خودش هم دکتراش گیر داره. نظام پربرکته و جریان، گر حکم شود که مست گیرند.

تبریک

پ.ن. حاجی گوبلز راجع به بخور بخور اون دغل خوش خندهه و داداشش هم چیزایی گفته که اختباس از خبر چند روز پیش خودنویس است، چند سطر پایینتر از اون مطلبش هم خوندنی است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

 Tabrik.     "We

by vildemose on

 Tabrik.

 

 

"We can have democracy in this country, or we can have great wealth concentrated in the hands of a few, but we can't have both." - Louis D. Brandeis


پندارنیک

.

by پندارنیک on

اقتباس