حزب خائن توده

Fred
by Fred
05-Oct-2011
 

این روزها به مناسبت هفتادمین سالروز تأسیس حزب توده در ایران مقالات و مصاحبه های مختلفی منتشر شده و همچنان ادامه دارد.

پر واضح است که بنا بر مدارک و شواهد غیر قابل انکار؛ هیچ حزبی در تاریخ کوتاه مدت احزاب در ایران همانند حزب توده تو زرد، مضر و خائن از آب در نیامده است.

ولیکن این امر بدان معنا نیست که همۀ اعضاء حزب را با روسای اکثراً خائن آن یک کاسه کرد. بسیار ایرانیان آزاده و میهن دوست و مهمتر از همه، بشر دوست بوده اند که دستیابی به آرمان والای خود را در همکاری بیدریغ با حزب توده میدیدند و تاریخ پر از رنج و درد ایرانزمین شاهد جانفشانیهای آنها در این راه بوده.

آنهاییکه همۀ توده ای ها را با یک چوب میرانند، خطا میکنند و آنهاییکه سران حزب توده را از خیانت مبرا میدانند هم چشم بر حقایق بسته اند.

باشد روزی که در ایرانی آزاد همۀ احزاب، منجمله توده، حق فعالیت داشته باشند و تنها معیار و محک تلاش در راستۀ حفظ و اعتلای منافع ملی ایران و ایرانیان باشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Anahid Hojjati

Dear Roozbeh

by Anahid Hojjati on

From couple comments, I get th eimpression that some would have preferred if more members and even people who had any sympathy would have been killed or at least tortured rather than responding to their articles and comments or god forbid writing poetry. Wouldn't that have been more convenient for some?


Roozbeh_Gilani

دوستان، انتقاد کنید. تهمت نزنید.

Roozbeh_Gilani


آقای فرد حرف درستی‌ میزنه اینجا. من با وجود مخالفت شدید با سیاست‌های رهبران حزب توده، به خصوص پشتیبانی از خمینی جلاد و آدمکش، عامل و دست نشانده  امپریالیسم انگلستان و آمریکا،  حساب تقریبا تمام  اعضای این حزب رو  از رهبریت حزب جدا میدونم.

دوستان، شما تعجب نمیکنید که با وجود اعدام شدن صد‌ها عضو حزب توده توسط رژیم منفور و فاشیست اسلامی، یک نفر میاد اینجا و "جانفشانی" اعضای حزب توده را زیر سوال میبره؟!!!


Mort Gilani

So You Couldn't Name A Political Party ...

by Mort Gilani on

I did not get the part of torture that all activists went through in Islamic courts and prisons while you were writing poetry in Oregon.


Anahid Hojjati

ignorant comment,

by Anahid Hojjati on

An example of your ignorance is that they were tortured. They did not become muslims. this is just an example. rest of your comment is not any better.


Mort Gilani

More Than Just Few Mistakes I Would Say

by Mort Gilani on

Anahid, First, the Tudeh party called for giving away Caspian oil to the Russians. Then, they betrayed Mossadaq as you pointed the reference. When the time got rough and tough, the party went to a 25 year coma. After the revolution, they called Khomeini ’e gov an anti-imperialist (I guess they judged stupid and ugly Khomeini was like Che), and supported the Islamic regime until the regime forced Tudeh leadership to become scholars of Islam (the shitty religion that most Iranians hate). Not to mention, the party instructed its sympathizers to reveal information about other activists especially MKO/PMOI sympathizers to Islamic regime. Even Kianouri told one of his cell mates in Evin prison” we kissed the dog’s feet not to bite us, but finally we got bitten too.” Could you please name me a supposedly progressive political party that has worse record than Tudeh party?


Anahid Hojjati

Those against Tudeh, usually contradict each other

by Anahid Hojjati on

Finally you found a blog that IRI crminals that you write about would love. Not worth explaining on this thread everything, and not everything was right. Show me a political organiztion that did not commit major errors in judgement in Iran in those years.

People who bash Tudeh usually contradict each other, and if someone is intelligent, some truth can be found in middle of these contradictions. Some say why Tudeh did not fight 28 Mordad more vigorously (meaning why more Tudeh members were not fighting Shah, so more ordinary members could join Afsarane Tudeh and get executed so in future they could have been called khaen) . Others write that 28 Mordad was not even a "kodeta". What is it? If it was not Kodeta, why Tudeh party should have fought it harder? just for your pleasure so more members could be dead and still get insulted.


Babak K.

Fred, You said it so

by Babak K. on

Fred,

You said it so well.  Thank you.

BK


Roger_Rabbit

Wobbly principles Fred?

by Roger_Rabbit on

 

"ولیکن این امر بدان معنا نیست که همۀ اعضاء حزب را با روسای اکثراً خائن آن یک کاسه کرد. بسیار ایرانیان آزاده و میهن دوست و مهمتر از همه، بشر دوست بوده اند که دستیابی به آرمان والای خود را در همکاری بیدریغ با حزب توده میدیدند و تاریخ پر از رنج و درد ایرانزمین شاهد  جانفشانیهای آنها در این راه بوده. "

ممکن است نام چند تن‌ از این ایرانیان "بشر دوست" و نمونه‌ای از جانفشانی‌هایشان را برای اطلاع دوستان ذکر کنید؟


Mash Ghasem

آنرا که عیان است، چه حاجت به بیان است

Mash Ghasem


آخرین اثر خسرو روزبه (دفاعیات وی در بیدادگاه شاه) با عنوان "اطاعت
کورکورانه"
بهترین و جامع ترین توصیف و نقد رهبری خائن این "حزب" میباشد.

پندارنیک

مجلس داره خودمونی میشه...شمام بفرمایین تو...

پندارنیک


 

 

 

بیصبرانه در انتظار بیانیه وطن پرستانه و تجویزات خیرخواهانه فرد
عزیز بمناسبت یکی‌ از سالگردهای بیشمار کالت تروریستی مجاهدین
هستیم........