فساد خاندان سلطنتی و تلاش ملکه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Oct-2011
 

از قرار پخش مستند "خط و نشان رهبر " از سوی بنگاه سخن پراکنی انگلستان، بی بی سی؛ شدیداً به تریش قبای خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بر خورده.

پیتر هاروکس، مدیر سرویس جهانی بی بی سی:

"در این اواخر و به خصوص پس از پخش یک مستند تلویزیونی درباره آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، ما شاهد آن بوده ایم که ارعاب و تهدید و تلاش برای اخلال در استقلال عمل ما به حدود جدیدی افزایش یافته است.

در این راستا، گذرنامه هایی توقیف و خانه هایی تفتیش شده و افرادی هدف ارعاب و تهدید قرار گرفته اند و از خویشان کارکنان ما خواسته شده است که از کارکنان بی بی سی بخواهند از حضور در برنامه های تلویزیون بی بی سی فارسی خودداری کنند، به ایران بازگردند و یا به طور مخفیانه، اطلاعاتی را در مورد بی بی سی در اختیار ماموران دولت ایران قرار دهند."

و مستند ملکه اليزابت:

" يک گروه مستندساز ايرانی اعلام کرد در آستانه شصتمين سال حکومت بی وقفه ملکه اليزابت دوم در انگليس و کشورهای همسود، درصدد تهيه مستندی تلويزيونی درباره زندگی وی است.

بر اين اساس بخشی از مستند مذکور نيز به فساد گسترده در خاندان سلطنتی و تلاش ملکه برای سرپوش گذاشتن بر اين فسادها و نيز تلاش وی برای تغيير نگاه مردم به اين خاندان."

به عبارت دیگر؛ جنگ بزرگ عمامه با کهنه تاج کلیک خورده و باید دید زور ملکه و بی بی سی بر خدایگان امام معصوم علی آقا و صدا و سیمایش میچربد یا خیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
rtayebi1

I think

by rtayebi1 on

u folks missed the purpose of this blog!!! totally changed it to something else lol


Veiled Prophet of Khorasan

Re: Duchess of Alba

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

And you people say AN is ugly! Man I am gonna have nightmares. The guy deserves everything he gets except for a new pair of glasses: for his own good! 


Faramarz

Soosan Khanoom

by Faramarz on

If that's how she looked on her wedding night, can you imagine how she looks on a "bad hair day!"

But you are right, somebody is blind here, for sure.

Her picture reminded me of the Gary Oldman role in the movie Hannibal.

 

//theotakuologist.com/wp-content/uploads/2011...

 


Darius Kadivar

Faramarz Jaan It's Good to be a President Too ;0)

by Darius Kadivar on


Or As the French Would Say: "A Chacun Sa Merde" ... 


'Everyone's in the merde': the secret cash funding scandal shaking down the house Sarkozy built (Mediapart) 

 

Helen of Yugoslavia's Damaging Testimony on Her Estranged Husband's Activities Threatens Sarkozy’s PresidencyThe case of L'Oréal heiress, Liliane Bettencourt, has enraptured France and forced Nicolas Sarkozy into the spotlight.Nicolas Sarkozy scandal goes back to Hungarian roots - Telegraph

 

;0) 

 


 

 Soosan Khanoom

Faramarz

by Soosan Khanoom on

Do not make fun of this fairly tale wedding ... besides that , have you not heard that  'love is blind' ?


Faramarz

Speaking of Royal Weddings!

by Faramarz on

The other day the 85-year old Duchess of Alba, one of the wealthiest Royals in the world (her wealth estimated at $5 Billion) married a civil servant, the 61-year old Alfonso Diez despite her children's objections.

The picture in the link below tells the whole story.

a handsome man who marries that thing deserves every penny that he will inherit hopefully in the near future!

 

It is good to be the King, or the Queen or the Duchess!

//www.huffingtonpost.com/2011/10/05/duchess-o...


Tavana

گَندان تاریخ

Tavana


تاریخ بشری آغشته است به کثیری از شاهان و ملکه ها و معظمان و دگر خود فریفتگان که همگی در گورشان گندزده شده و جزنامی در صفحات تاریخ ازشان باقی نمانده است. کمیاب هستند گاندی و امثالهم که الِفی، با خدمت به همنوع خود و بدون حمل هیچگونه عنوان و لقبی، به <گندی> افزودند و <گاندی> شدند و حیات ابدی یافتند.
هر چه بگندد نمکش میزنند
وای از آن روزکه بگندد نمک


Darius Kadivar

Royal Restoration is what the IRI fears Most

by Darius Kadivar on

Hence it's recurrent attacks on the British Parliamentary Democracy lately which the IRI is using as an Arch Nemesis ...

 

IRI Press TV claims 'Parasite' Queen Elizabeth II Fears UK Break Up 

 

Overlooking that European Monarchies are amongst the most democratic systems of government in the world:

 

Explaining the Concept of a Constitutional Monarchy to a Staunch Republican 

 

They are pushing the hypocrisy of justifying their own Republic's shortcomings by highlighting those of an Absolute Monarchy like Saudi Arabia and spilling crocodile tears on Saudi women: 


'Saudi monarchy repressing women' - Press TV News

Related Blogs:

RESTORATION:Britain's 'Glorious Revolution' of 1688 and the 'Bill of Rights'

 

RESTORATION:Shapour Bakhtiar advocates Restoring the Monarchy

 

pictory:Bakhtiar Denounces Bazargan's Provisionary Government in exile (1979)

 


anglophile

از قول علیأ حضرت ملک الیزابت به علی‌ خامنه ای

anglophile


که گفتت برو دست رستم ببند

                                    نبستد مرا دست چرخ بلند