حذف طاغوتیان جهان

Fred
by Fred
07-Oct-2011
 

"در زمان حاضر هیچ معادله ای در جهان بدون حضور جمهوری اسلامی به نتیجه نمی رسد و انقلاب اسلامی ایران در سایه رهبری حضرت آیت الله خامنه ای پیشرو در معادلات جهانی است".

"اسلام فقط در مقیاس جهانی می‌تواند پیاده‌سازی‌ شود. نظم امروز جهان که بر آمده از اندیشه طاغوتی است در حال فروپاشی است به همین دلیل باید درباره نظم جایگزین جهان برنامه ارائه کرد.

باید طاغوت‌ها را تحت فشار قرار داد و به فضل الهی از اریکه قدرت پایین کشید. ماموریت روحانیون تبیین نظم نوین جهانی برای ملت‌ها است."

به عبارت دیگر؛ جایگزینی "طاغوت" با خداوندگار امام معصوم علی آقا رهبر که مسئول همه چیز منجمله غارت ایران که فقط یک قلم لو رفتۀ آخرش ٣۰۰۰ میلیارد تومن است مزه کرده و حالا که دارند به بمب اتمی مسلح میشوند، تبلور تئوری شکست خورده اسلامیستها منجمله شارلاتان علی شریعتی را در پیاده کردنش در "مقیاس جهانی " میدانند.

اینها کار دست ایران و ایرانی میدهند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

کار دستی ایران و ایرانی

Tavana


کار دستی ایران و ایرانی در بیشتر از ۲۵ قرن چی بوده که حالا باشد. مال دوستی و فرد پرستی (چه خود و چه دیگری)و برتری جویی و نمایش و ظاهر فریبی و غیره همه و همه با دین خالص خداوند در تناقض کامل بوده و هست. چسباندن کلمه اسلامی به هر اراجیفی و علم نمودن ولایت فقیه هم بخشی از آن کاردستی ایران و ایرانی است که در بازار مخلصین خالق یکتا اصلأ و مطلقأ خریداری ندارد چه سلاح اتمی در کنار آن کاردستی باشد و چه نباشد.

تسلیت