ایران فدای فلسطین؛ حتی در فوتبال


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Oct-2011
 

چند روز پیش در دیداری تدارکاتی؛ تیم ملی فوتبال ایران هفت بر صفر بر رقیب فلسطینی خود پیروز شد.

بازی است و برد و باخت دارد، ولی چون حضرات فلسطین-محور تشریف دارند و در سی و سه سال گذشته ایران و ایرانی را فدای فلسطین کرده اند، دادشان درآمده که چرا به فلسطینیان گل زده و دروازۀ آنها را گل باران کردید.

حسین شریعتمداری؛ نماینده خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در موسسۀ کیهان از جمله نوشته:

"اين پيروزی، با توجه به شرايط سخت تحميل شده از سوي صهيونيست ها بر مردم مظلوم فلسطين و محروم بودن اجباري تيم ياد شده از تمرينات و امكانات فراوانی كه شما در اختيار داريد، اهميت چندانی هم نداشت، چه رسد به آن كه «جشنواره گل»! ناميده شود!

با توجه به شرايط حساس كنونی چنانچه تيم ملی كشورمان نمی خواست آداب پهلوانی پوريای ولی را به طور كامل دنبال كند و به شكست مصلحت انديشانه تن بدهد، دست كم مي توانست در پی نتيجه مساوی باشد و يا به حداقل گل بسنده كند، نه آن كه همه اين ملاحظات را كنار بگذارد

به عبارت دیگر؛ همچو دیگر موارد، عمداً ایران و ایرانی را فدای فلسطین باید کرد حتی در بازی فوتبال.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

A Lousy Game

by Faramarz on

This was a lousy game against an unworthy opponent, played in front of 1,000 or fewer spectators. Even the Hezbollahis did not bother to show up and cheer for their beloved Palestinians. The game was played in front of the visitors' goal for almost 90 minutes and the score could have been 20-0.

Madagascar or Maldives were a lot better than this sorry bunch. But then again nobody else wants to show up for a friendly in the unfriendly Islamic Republic.

The next game for Iran will be against Bahrain on Tuesday. Hopefully, the Hezbollahis will stay away again.


پندارنیک

Of sports and smiles.......

by پندارنیک on

 

My Jewish friend goes to London to watch his favourite soccer team play in the finals. The passport officer asks, "Occupation?" He answers: "No, I'm just here for a holiday"......**

** An inbox item.

 

 

 

 

 

 


Tavana

جشنواره جهل!

Tavana


امان و امان از آن زمانی که قلم در اختیار یک منگول و یا ناقص العقل باشد. ثمره آن میشود <تُهی العقل> نوشته های شریعتمداری در کیهان و <من گول> زنیهای پایان ناپذیر این بلاگ نویس در آی-سی!

تسلیت