آزاده خانوم خنگ الله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Oct-2011
 

پس از انقلاب خوش عاقبت؛ بسیاری با نامهای "طاغوتی " برای خودشان نام غیر طاغوتی انتخاب کردند.

حالا که رایحۀ عطر مربوطه مشام ها را پر کرده؛ بسیاری با نامهای غیر طاغوتی برای خودشان نام طاغوتی انتخاب میکنند.

یکی از دو دختر غلامعلی حداد عادل که پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است حرف بامزه ای زده:

"آزاده حداد عادل: در دوران تحصیلات تکمیلی دکترا در کشور ژاپن زندگی می کردم و هر از گاهی نیز برای گذراندن دوره های تخصصی به کشور ایلات متحده آمریکا می رفتم و در این کشور نیز زندگی کرده ام.

به خاطر دارم پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، اساتید دانشگاه ژاپن از من خواهش کردند که به کشورم باز نگردم و اظهار می کردند که قرار است در ایران زنان و مردان حتی در پیاده روهای شهرها نیز تفکیک شوند. آنها می گفتند که در ایران نمی توانی از دانش و علم خود استفاده لازم را ببری.

از این اظهارنظر دوستان ژاپنی خود بسیار متعجب شدم و برای من جای سوال بود که چرا دنیا چنین نگاهی به ایران و جامعه ایرانی دارد."

سئوال:

خنگول بازی و کوچه علی چپ زدن حاجیۀ ژاپن و آمریکا دیده به کنار، نام دو دختر حداد عادل؛ بنت الهدی و زهرا میباشد؛ آزاده نام جدید کدامیک است؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

HHH

by Fred on

حاجی سه طبقه

 

قافیه چو تنگ آید

حاجی به جفنگ آید

 

 


HHH

جوجه تیغی کرد اسمش پرناز

HHH


اصفهونی بود بسیار بی‌ خرد

روزی اسمش رو عوض کرد به فرد

دم ز ایران میزد و ایرانیان

باز بجای نون او میخورد برد

هر چه گفتم مرد ملت نیستند

گفت چی‌؟ گفتم خر، که قافیه نشد

عاشق ریپیست و اسلامیست بود

در تنفر نمره‌اش او بیست بود

با نتانیاهو همدرد و رفیق

با فلسطینیها شمشیرو تیغ

با توام پرناز با ناز فرد

جاده‌ ایران تا اسرائیل نرد

سرنوشت جوجه تیغی دریاب

یا که تیغ است یا در تیغ خواب

 


Tavana

یک وجب فضل!

Tavana


پرسش از شیخ شد که از کراماتشان  چه عجب
دستی به شرمگاه خود کشید و گفت یک وجب

نه اسم معصومه معصومیت میاورد و نه آزاده نشان آزادگی است. نه تاج بر سر محمد رضا او را شاه شاهان میکند و نه تغییر اسم فرح روستا به فرح دیبا عزت و وقار برای همسرش به ارمغان میاورد. ذات درون یک ایرانی را هم نمیتوان با انتخاب اسمهای انگلیسی مثل فرد و یا مایکل تغییر داد همچنان که تغییر نام جوجه تیغی به پرناز او را از پرتاب تیغ زهریش در موقع مناسب باز نمیدارد.

تسلیت