توطئۀ هالیوود علیه کارگردان ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Oct-2011
 

نام حاج آقا فرج الله سلحشور با سینمای ارزشی نظام پربرکت گره خورده است، حاجی آیتی است و تولیداتش هم که دیگر نگو.

از قرار معلوم حاجی در فکر ساختن سریال حضرت موسی است و لازم به گفتن نیست که رقیب او در جهان کفر؛ همان استیون اسپیلبرگ بی عرضه است.

حاجی میگوید:

" باید به مسوولان جمهوری اسلامی و صدا و سیما گفت که اسپیلبرگ هم دارد فیلمی برای حضرت موسی (ع) می‌سازد و این یهودی که برای صهیونیست ها کار می‌کند ماموریت دارد که تاثیر سریالی را که قرار است در ایران ساخته شود کمرنگ کند.

مسوولان جمهوری اسلامی اگر به ما امکانات بدهند از این فیلم جلو می افتیم و اگر بودجه و امکانات ندهند ممکن است ما شکست بخوریم هرچند اسپیلبرگ از نظر محتوایی نمی تواند موفق باشد."

حاج آقا فرج حرفهای بامزه ای هم راجع به آنجلینا جولی صهیونیست زده؛ داستان سینماگران ارزشی نظام پربرکت و رقبای هالیوودی آنها:

حدیث مدعیان و خیال همکاران

همان حکایت زر دوز و بوریا باف است

تبریک

پ.ن. دادگاه تجدید نظر حکم حبس و ممنوعیت کاری جعفر پناهی را تأیید کرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

کارکردان مزدور

hashtpar


در غیبت کارگردانان توان مند ایران مزدور و خایه مالی چون سلحشور دهان فراخش را باز کرده هرزه دری میکند. وجون در خایه مالی ید طولائی دارد، رهبر را خوش آمده وسرکیسه رابرای کارهای بی ارزش او باز گذارده.

 


G. Rahmanian

Big Words From Haaj Kaanoom!

by G. Rahmanian on

Speaking of mass control, don't the 70 million Iranians count? And the Islamist whore calls an Iranian human rights activist, "gherti," while shedding crocodile tears for Palestinians. The same Palestinians who are telling the IR Islamist Rapists to STFU when it concerns their issues. Don't the sick Islamist Rapists of IR and their sicker hired whores in the west wish they could control Hollywood? Don't the IR Rapists and their hired whores in the west wish they could control the world by exporting their revolution and their brand of Islam? So, the IR Rapists and their hired whores should not be talking about control of any kind. The world has seen what they do when they are in control.


Tavana

The Draggers' Punishment!

by Tavana on

Wanting to know too much? Be careful! The 'one arm man' might make a 'fugitive' out of the 'innocent!'


Souri

Thank you !

by Souri on

You are too funny!

Okay, now I got it. At least I'm released to know that you don't pretend that all the 3000 miliard is stolen by Khavary, himself. Now, what's the sahre of Khavaari here? Does anybody know?

Because I only hear about Khavari, his fraud, his house in Toronto and his passport which is Canaidan..........

I mean,  I can't make the whole picture of all this.


Tavana

FYI: A $60.00 Response!

by Tavana on

Iranians' numbers system has the unique unit of 'Miliard' which is the same as 'Billions' in US & English numbers system. According to the news the bank fraud is 3,000 Miliard Toman or 3,000 Billions Toman. Now for a $1 = 1000 Toman, that turns out to be $3 Billions fraud. And such had been unheard of in the Iranian banks history. Nobody is claiming though that amount has been stolen by one person. Without a doubt, there is an Iranian Mafia involved. And that is why 'The Leader' do not want to 'stretch' the story until the thiefs lose one of their arms like his if they are ever caught! 

P.S. The 3 billions dollars is only 6 percent of Madoff's fraud of 50 billions dollars!!!  


Souri

Tavana

by Souri on

And I am asking this question from everybody who use the term "3 thousand billions(or 3 thousand milliards )"

Are you sure about your facts?

I mean, I can't figure out, what can be translated as " 3 thousand billion"?

You guys must be mistaken. In my  opinion there's no such thing, as 3 thousand billions!

We have thousand million = 1 billion

1 billion tomans = almost 1 million dollars

But we can't have 3 tousand billion thomans in Iran, just for one person.

It means 3 billions american dollars.

I think you guys are truly mistaken, or deliberately exagerating.

I wish you would enlighen me about that, if I am wrong.


Roozbeh_Gilani

توطئۀ

Roozbeh_Gilani


What's the precise english translation? "Conspiracy", "plot"?...

Islamist Regime, like any other fascist dictatorship in it's dying days is using the ridiculous ideas of plots and conspiracies from "Jews", "Zionists", "communists", "Bahaiis", "sunnis", "liberals", "Hollywood", you name it, to justify it's shameful record in bringing Iran and it's people to it's knees, turning a prosperous, oil rich nation into a desparately poor and object of ridicule and hatred of the rest of the world.

Good blog Fred, thank you.

"Personal business must yield to collective interest."


Tavana

بودجه و امکانات؟؟؟

Tavana


فعلأ که ۳۰۰۰ میلیارد تومان از خزانه ملت توسط بانکونیستهای رژیم <فرعون سالار> دود گشته و به هوا رفته و بهتر است که یک سریال کم خرج از این <دزدیها درروزروشن> درست شود تا سریال موسی. هزینه آن سریال هم بیش از سه ریال نخواهد شد. شاید هم فیلم کم خرجی در مورد فرعونیان ایرانی باید ساخت که نشان دهد بعداز ۲۵۰۰ سال و اندی هنوز خداوند یک انقلابی واقعی چون موسی را در میان قوم ایرانی برنیانگیخته که تیشه به ریشه به هر چه فرعون و فرعون پرست است بزند.
"آيا سرگذشت موسى بر تو آمد؟ چون پروردگارش او را در وادى مقدس طوى ندا داد
. به سوي فرعون برو كه طغيان كرده  است. (قرآن سوره ۷۹ آیه های ۱۵ تا ۱۷)"

تسلیت

پ. ن. و این است که حدیث فرعون حدیث دیروز و امروز و فردای ما قوم <سالارپناهی> است!  چه پناه بشکل غرور فردی باشد و چه شاه و چه نایب امام زمان!!!


iamfine

once upon a time

by iamfine on

once upon a time there was a man called himself Sargord, who used to respond to Fred’s article frequently. He is no longer with us. If you are still around, please respond to us asap. We still need your help


پندارنیک

And......action..........

by پندارنیک on

 

 

Does dear Fred deny the Jewish/Zionist influence in Hollywood, in any shape or form? ( Trip hazard...please mind the slash/   )

No subliminal "anti this" or "anti that" message is intended..........just a simple and honest question...............

We've heard more than enough of Jewish art this, Jewish talent that.....let's talk about the politics of mass control here........... why is it kosher in Hollywood, while a similar attempt outside Jewish/Zionist circle, regardless of whether it's deemed to failure or success is portrayed as satanic and subject to your daily attacks as diabolic?