حکم زنده بگوری جعفر پناهی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Oct-2011
 

قاضی میرعباسی:

بدلیل اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام

شش سال حبس تعزیری

بیست سال محرومیت از ساخت و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری داخلی و خارجی.

ممنوعیت خروج از کشور جز برای سفر حج یا درمان ضروری با شرط سپردن وثیقه.

به عبارت دیگر؛ جعفر پناهی که پنجاه و یکساله است، تا سن هفتاد و یکسالگی زنده بگور میشود.

پناهی اولین و تا روزیکه این نظام پربرکت سرنگون شود، آخرین ایرانی نمیباشد که بدلیل عقاید سیاسی، زندانی و از ابراز عقیده و کار کردن در حرفۀ خود و مسافرت به خارج محروم میشود.

تنها و تنها راه؛ تلاش بی امان در سرنگونی نظام پربرکت، "اصلاح طلب" و غیره میباشد و لاغیر.

تبریک

پ.ن. چه بد مردمانی هستند اسلامیستها؛ سنگ را بسته و سگ را رها کرده اند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

تبعیض گوربگوری!

Tavana


بزرگترین گناه جعفر این است که اسمش جفری نیست و یک ملوان انگلیسی و یا یک کوهنورد آمریکایی نیست که حتی اگر جاسوس خارجی هم باشد در یک هتل مجلل اقامت داده شده و بعد از پرداخت رشوه و باج با یک تاج گل در بغل به کشورش برگردد و کُلی پول از مصاحبه کردن و نوشتن کتاب خاطرات دروغین در مورد شکنجه وعذاب روحی در سیاه چاله های ایران به جیب بزند.
پناه بر خدا از این ملت.