جان ٣۰۰۰ مجاهدین خلق در عراق

Fred
by Fred
22-Oct-2011
 

دیروز باراک اوباما با بکارگیری صحیح و بجای صفت " سربلند " برای عملکرد نظامیان آمریکا در عراق اعلام کرد که تا دو ماه دیگر تمام نیروهای باقیمانده نظامی از آن کشور خارج و به میهن باز خواهند گشت.

پس از هزینه کردن جان عزیز بیش از چهار هزار سرباز دلیر آمریکایی، هزاران هزار مجروح و معلول و یک تریلیون دلار از خزانه ملی آمریکا؛ کشور آزاد و یکپارچۀ عراق به دولت منتخب تحویل داده شده است. تاریخ در مورد نتیجۀ درازمدت عملکرد آمریکا در عراق قضاوت خواهد کرد که آیا آزادسازی بوده یا اشغال.

بیش از ٣۰۰۰ ایرانی مخالف نظام پربرکت که اکثراً در سنین بالای پنجاه و شصت هستند در "شهر " کمپ اشرف مجاهدین خلق در عراق زندگی میکنند.

خروج آمریکا از عراق به معنی پایان مسئولیت آن کشور و شخص اوباما در قبال جان بیش از ٣۰۰۰ ایرانی در آنجا نمیباشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Hagheshuneh

by HHH on

oon 3000 nafar ba Saddam-Hosein bar zedde Iran jangidan har balaii sareshun biad hagheshuneh. oonha yek eddeh khaaene communist hastan.


default

یک شعر - عید شما مبارک (خطاب به اوباما) در مورد واقعه هلند و کمپ

ahosseini


Mr Obama barak
Eid shoma mobark
Thank you for all those kind words
Promises and rewards
The promise of new days
The new methods and new ways
The season of renewal
One that you wished for us all

...


Thanks for the great speech
Your lecture and what you teach
Firstly tell us what you do
Apart from saying boo
Secondly what are all these
These actions of Iraqis
Treating in this style
Iranians in exile
Is this the kind of state
We should aspire and wait

Please turn your word to deed

See the whole poem


Roozbeh_Gilani

Humanitarian dimension..

by Roozbeh_Gilani on

You are right Fred, in the end of the day, the safety of these middle aged to elderly compatriots of ours -I repeat compatrion of ours, regardless of how much we'd disagree with them politicaly- should be a responsibility for US government who disarmed them in the first place . And yes, if I was clever enough to think "strategically", I'd theorize that US withdrawl is part of an evil US strategy of attacking Iran, rather than attempts of a president in boosting his fading popularity in the face of nation's war fatigue and huge economic problems... 

"Personal business must yield to collective interest."


Shazde Asdola Mirza

and more Zereshk

by Shazde Asdola Mirza on

" خروج از عراق بخشی از استراتژی نظامی آمریکا در جهت دور شدن از تیررس عملیات نظامی، دفاعی ایران است......."


پندارنیک

مگه اوباما بلده فارسی‌ بخونه؟

پندارنیک


 

 

ایکاش فرد نازنین از مسئولین واقعی‌، مادام و مسیو رجوی، و کادر کالت
مسلک رهبری نیز نامی‌ برده بودند.........این قصه سر دراز دارد و کسی‌
محتاج یادآوری بنده نیست که" خروج از عراق بخشی از استراتژی نظامی آمریکا
در جهت دور شدن از تیررس عملیات نظامی، دفاعی ایران است......." که آنهم
قصه درازیست.........


Shazde Asdola Mirza

Zereshk

by Shazde Asdola Mirza on

صفت " سربلند " برای عملکرد نظامیان آمریکا در عراق


Tavana

جان کمتر از یک عراقی

Tavana


تا دیروز <گوساله پرستی> و امروز <آمریکایی پرستی> با تسبیحاتی چون <سر بلند> و <جان عزیز> و <سرباز دلیر> و <بیضه مالیهای> دیگر! ایرانی ایرانی کردن هم عمامه و عبایی است از جهت سرپوشی برای این نوع بت پرستی!
قربانی این پرستش هم فقط و فقط یک نصفه جان بی ارزش عراقی که تنها تلافاتی بوده که از این سربلندی بر ملت عراق وارد شده و آنهم فدای سر دلیران آمریکایی و ۳۰۰۰ ایرانی مقیم اشرف!   تاریخ را بشر می نویسد که آنهم درنتیجه اعتبارش مشخص است! فقط شر است و همانند این بلاگ تابیخ مملو از مکر و دروغ!

تسلیت