فِس فِس کردن

Fred
by Fred
23-Oct-2011
 

رویتر گزارش میدهد که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نامه­ای به نظام پربرکت نوشته که اگر قول میدهند که "مذاکرات مفید " باشند؛ گروه ۱+۵ آماده است که ظرف چند هفته آتی به پای میز مذاکره بیاید

.در آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله آمده است که آژانس:

" به شکلی فزاینده نگران وجود احتمالی فعالیت های مخفیانه اتمی توسط سازمان های مرتبط با نهادهای نظامی در ایران در گذشته و حال است که از جمله فعالیت ها مربوط به تولید یک کلاهک اتمی برای یک موشک را شامل می شود و در مورد آن اطلاعات تازه به آژانس می رسد."

با در نظر گرفتن گزارش آژانس و نادیده گرفتن قطعنامه های متعدد شورای امنیت از سوی نظام پربرکت و سابقه چندین و چند سالۀ ایندست "مذاکرات مفید" یک سئوال مطرح میشود:

آیا ایندست فس فس کردن از سوی جهان آزاد و عدم اعمال تحریم بانک مرکزی، نفت و گاز به معنی آمادگی برای قبول نظام پربرکت مسلح شده به سلاح هسته ای نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

No Comment!

by Tavana on

Once the game is over, the king and the pawn go back into the same box!


Veiled Prophet of Khorasan

I second Fozolie

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Shariati was most definitely a charlatan with a following. Shah gave him way too much room to make trouble. 


fozolie

Call it what you like Shariati was a Charlatan

by fozolie on

And if the Mollah nuke is for peace then you are taking the piss as usual. If it was not for the European pimps supporting the mollah regime and buying its oil (as well as the Chinese) the mad republic would have been a long time ago. The only country that has taken its own and UN sanctions seriously is the good old US of A. 

Mr. Fozolie


پندارنیک

It must be the coffee......

by پندارنیک on

It seems to me that Iran's nuclear industry for peaceful purposes(wow, it sounds deserving its own acronym: NIPP........sorry; too late to nip it in the bud........) is a done deal, my friend......let's move on..........was it you calling Shariati a charlatan, or was it that actress in the dingy hotel?.........