جون مادرتون نکنین


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Oct-2011
 

در حالیکه محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی نظام پربرکت، در مورد احتمال تحریم بانک مرکزی میگوید:

"به هيچ عنوان تصور تحريم بانك مركزی را نداريم ، چرا كه اين اقدام غير اصولی است و كسانی كه دست به اين اقدام بزنند، مورد تمسخر دنيا قرار مي گيرند. "

دیگر کارگزاران نظام پربرکت میدانند که هوا پس است؛ برای نمونه:

"مسعود دانشمند؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: تحریم بانک مرکزی، ضربه محکمی به اقتصاد در حال گذار ایران وارد خواهد کرد که شاید به راحتی قابل تحمل نباشد.

جمشید پژویان؛ رییس شورای رقابت نظام پربرکت: باید سیاست‌هایی را به کار ببریم که شعاری نبوده و قابلیت افزایش توان را داشته باشد."

به عبارت دیگر؛ جون مادرتون ایرانی کُشی و تروریسم بین المللی و جنگولک بازی سلاح هسته­ای و موشک های دوربرد آنرا کنار بگذارید که اگر بانک مرکزی تحریم شود تحمل ناپذیر و باعث سقوط سی و سه سال حاکمیت نظام پربرکت خواهد شد.

نتیحه منطقی؛ هرچه زودتر باید بانک مرکزی نظام پربرکت را تحریم کرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

ترحم مادری

Tavana


مادر زیباترین لغت فارسی است. ولی فقط یک <بی پدر و مادری> که هرگز از <ترحم مادری> نصیبی نبرده از <جون مادر> مایه میگذارد و میتواند به <تق> در آمدن ملتی را با <منطق> ترحیم <نان و آب و این و آن> برای تحقق امیال خود توجیه کند.

حیف!