تحریک جنسی با حجاب

Fred
by Fred
25-Oct-2011
 

"غريزه جنسی، قوی‏ترين غريزه انسانی است كه زندگی انسانی را از نظر كمی و كيفی مورد تاثير و تاثر قرار مي‏دهد .

حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است، چون حجاب تخيل جنسی را تحريك مي‏كند و سبب مي‏شود كه مسئله جنسی معنادار شود و دچار بی‏معنايی نگردد.

حجاب يك فرهنگ جنسی است كه سبب گرم واقع شدن غريزه جنسی در سطح يك جامعه و هدايت ارضای آن در قالب خانواده می‏شود."

به عبارت دیگر؛ چون حجاب زورکی در ایران کار ویکتوریا سیکرت را برای حاج آقا ها انجام میدهد و "تخيل جنسي را تحريك مي‏كند" نیازی به رضایت زن لحاف-پیچ شده وجود ندارد.

تبریک

پ.ن. سری هم به این ١٣ توصیه بزنید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred