مرده خورهای ایران

Fred
by Fred
27-Oct-2011
 

رئیس جمهور نظام پربرکت گفته:

"مارکسیست به تاریخ پیوست و به موازات آن جریان اومانیستی لیبرال که محصول بیرونی آن نظام سرمایه‌داری و دموکراسی است و نسبت به مارکسیست‌ها فریبنده‌تر و تاثیر گذارتر عمل کردند به فضل الهی در عمل به پایان راه رسیده است و امروز جهان نیازمند راه و اندیشه جدیدی است.

معتقدیم ولایت فقیه راه تحقق حکومت جهانی است و نظام ولایت فقیه دعوت بشریت به امام عصر(عج) و برپایی حکومت جهانی می‌باشد".

به عبارت دیگر؛ در راستۀ "تحقق حکومت جهانی " مرده خور­ها چهار نعل بسوی تصاحب تسلیحات اتمی میروند و دیر یا زود یک جنگ دیگر بر ایران و ایرانی تحمیل خواهند کرد.

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان در سرنگونی نظام پربرکت "اصلاح طلب " و غیره که شامل تحریم کامل منجمله بانک مرکزی، نفت، گاز و نظارت و کنترل ترابری دریایی میشود است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

Try convincing the Euro-Pimps and Chinese-superpower-wanna-bes

by fozolie on

Otherwise spot on. Nobody is making Iran a target other than the scum clerics and the Izlamic-students-society-grey-polyester-suit-wearing-geeks and the club yielding thugs.

Mr. Fozolie


Maryam Hojjat

Well Said, Fred

by Maryam Hojjat on

I agree totally.