حافظ بازی

Fred
by Fred
29-Oct-2011
 

مصادره به مطلوب اشعار حافظ سابقه ای دیرینه دارد. از کمونیست و سلطنت طلب تا مبلغ این دین و آن رسم و آیین و مسلک و رمال و مارگیر و قالتاق همه و همه در این فن شریف اهتمام کرده و میکنند.

نظام پربرکت هم ابیاتی از خواجۀ شیراز، غالباً ناشیانه و بیجا، در تبلیغات بعضاً دیواری بکار میگیرد که مضحک ترین آنها همان "در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد " در کنار عکس سگرمه در هم کردۀ خمینی است.

ولی نفی حافظ به گروهی از ایرانیان دیگر نوبر است.

"انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران می گوید مسئولان این دانشگاه مانع برگزاری مراسم بزرگداشت حافظ، شاعر ایرانی شده اند,

مسئولان دانشگاه در پاسخ به تقاضای صدور مجوز برای این مراسم گفته اند: دانشجویان فنی را با حافظ چه کار ؟."

به عبارت دیگر؛ همانند دیگر ثروتهای ملی، حافظ هم مصادره، ملاخور و دستخوش بازی­های نظام پربرکت شده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of rhyme and reason.....

by پندارنیک on

The original and inconsolable issue that IRE, the Islamic Republic of Embezzlement© has with Hafiz, is simple and most obvious.........He was a  Sunni Muslim............


Shazde Asdola Mirza

Mash Ghasem jan: Khomeini's poem, uncensored version is ...

by Shazde Asdola Mirza on

من به خال لبت، ابلیس، گرفتار شدم

کشت و کشتار ترا دیدم و خونخوار شدم


Mash Ghasem

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

Mash Ghasem


لاکن: من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

شایعه مبنی  بر این است که این ابیات برای خال لب خلخالی  میبوده  است.

"تبریک و تسلیت"