دفاع از موجودیت اسرائیل


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Nov-2011
 

نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه در نشست گروه ۲۰ گفت:

"رفتار ایران و علاقه مفطرش برای دستیابی به توانایی نظامی اتمی نقض همه قوانین بین‌الملل است و فرانسه با قاطعیت بی‌اعتنایی به این قوانین را محکوم می‌کند.

اگر موجودیت اسرائیل مورد تهدید قرار بگیرد، فرانسه دست روی دست نخواهد گذاشت."

در روزهای اخیر و با درز دادن بخشی از گزارش هفته آیندۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر فعالیت نظام پربرکت در دستیابی به سلاح هسته ای، از این دست حرفهای رئیس جمهور فرانسه از دیگر پایتختها هم زده شده است و موضوع جدی است.

میشود از دیدگاهی صلح جو و آرامش طلب گفت، بقیه دارند بگذار آنها هم داشته باشند و از ایندست استدلالات بعضاً متین هم کم نیست.

ولیکن با نظام پربرکت جنگ طلب که حتی با مردم ایران هم سر جنگ دارد و دائماً از بدست گرفتن "مدیریت جهان " صحبت میکند و علناً حرف نابودی اسرائیل و گه گاه آمریکا را میزند، نمیشود خوشبین بود که جهان "دست روی دست" بگذارد.

در نزاع بین اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان از یک سو و جهان آزاد و نگران دستیابی نظام پر برکت به سلاح هسته ای؛ ایران و ایرانی گوشت قربانی شده و از پیروزی هیچکدام از طرفین سودی عایدش نخواهد شد.

تنها راه چاره تلاش بی امان در سرنگونی نظام پربرکت، "اصلاح طلب " و غیره بدست ایرانی میباشد و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of the Chosen People and the Promised Land

by پندارنیک on

 

 

اولا که کسی‌ نمیخواد به اسرائیل حمله بکنه......این شلوغ
بازیا توی اسرائیل واسه توجیه بودجه نامتعادل نظامی و انحراف افکار عمومی‌
ملت اسرائیل از خواستهای مشروع رفاهی‌ و اجتماعی هستش........آمریکا هم
معطل دشنام و نفرین گهگاهی کسی‌ نیستش، شما یا کتاب جوییش فرند مارکس رو
بخون و یا اینکه فیلم جوییش فرند الیزابت تایلور رو که راجع به سقوط
امپراطوری روم هستش نیگا کن تا باورت بشه که آمریکا "خود ستیز"
هستش........راستی‌ صحبت از الیزابت شد........اون یارو کوتوله فرانسوی
بهتره به جای این شیکر خوریای زیادی، اول زنشو جمع و جور کنه، بعدشم یه
فکری بکنه به حال ساختار ناپایدار و ناهنجار سیاسی/ اجتماعی توی مملکت
خودش، که "راست افراطی" که من بهش "راست سنتی‌ فرانسه" میگم، امروز به
بهانه مهاجرین مسلمون در حال ریشه دواندن هستش تا فردا شاخ و برگ "ویشی"ش
مجددا رشد بکنه....

راجع به شیکر خوری مدیریت جهان و این پرت و پلا گویی‌ها که فقط مصرف
داخلی‌ داشته و کپی آخوندی(بخوان جناح حجتی) تمدن بزرگ اون مرحوم
(بخوان مقبور) هستش و هیچ بنی بشر عاقلی نباید و نشاید که جدی بگیردش، میخواستم یه
مطالبی‌ خدمتت عرض کنم ولی چون میدونم که حواست هنوز توی لینک بالا هستش،
میذارم واسه یه وخت دیگه...

 

 


Tavana

بنی اسرائیل و بهانه دوزیش

Tavana


و خداوند از قوم  موسی خواست که اینقدر به موجودیت؟؟؟ خود فکر نکنند و گاوی را قربانی کنند. و چه کردند؟. <ولیکن> و <ولاکن> بازی براه انداختند و موسی را آواره بیابان کردند! <ولیکن رنگش چی؟> و یا <ولاکن سنش چطور؟> و <ولیکن نر باشد و یا ماده؟>. اینکه از بهانه های بنی اسرائیلی در برای انجام یک قربانی ساده. در غیب ناجی خود موسی هم به <جهان> مرجع تقلید دنیوی خود یعنی <معظم لها> سامری پناه آوردند و با طلا و جواهر و ذخیره های بانکی خود <گوساله ای معظم> بنا ساختند که زرین بود و میدرخشید و چون سار کوزی صدای گوزی هم از آن درمی آمد!
و افسوس که بعد از گذشت هزاران سال <ولیکن> هنوز برقرار است و عشق به طلا و زمین و زمان برقرار. گوساله هم تبدیل شده به بمب اتمی که بتوسط آن میتوان انسانهای دیگر را اسیر و قربانی کرد و <جهان> را صاحب شد!

و تیریک برای فردا که روز عید قربان مسلمانان است!