افشای یک تجاوز جنسی دیگر

Fred
by Fred
04-Feb-2010
 

خمینی سرت سلامت، رژیمت تجاوزگر جنسی مرد، زن و کودک ایرانی و جانی و دزد از آب درآمد.

  یک مرد شجاع دیگر ایرانی اعلام کرد که مورد تجاوز جنسی حضرات نظام پر برکت قرار گرفته است. درود بر ابراهیم مهتاری!

.  //www.rfi.fr/actufa/articles/122/article_10748.asp


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Cost-of-Progress

Yes very brave

by Cost-of-Progress on

how many others are out there who do not want to divulge this type of information and keep in a "secret"??

 

____________

IRAN FIRST

____________