دودوزه بازی ایرانیان

Fred
by Fred
09-Nov-2011
 

تعدادی از ایرانیان خارج از کشور که اکثر آنان وابسته به جناح "اصلاح طلب " و بعضی از آنان در مقطعی کارگزار نظام پربرکت بوده اعلامیه­ای در ذمّ "رژیم " و حملۀ نظامی به ایران صادر کرده­اند.

در این بیانیه از جمله آمده:

"ما با تهاجم نظامی به کشورمان ایران به هر مستمسک که باشد، از جمله بهانۀ نگرانی از ماجراجويی‌های نامسوولانۀ رژیم در فعاليت‌های هسته‌ای، مخالفیم."

خداوند تبارک و تعالی بر منکر این بخش از بیانیه نسازد، ولیکن، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس.

در بین امضاء کنندگان این بیانیه نام شریف تنی چند از مدافعان نستوه برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته­ای نظام پربرکت یا به زعم بیانیه " ماجراجويی‌های نامسوولانۀ رژیم در فعاليت‌های هسته‌ای" که ایران و ایرانی را گرفتار احتمال حمله پیشگیرانه نظامی کرده به چشم میخورد.

آیا ایندست دودوزه بازی کمکی به نجات ایران و ایرانیان از مخمصه هسته­ای ساخته و پرداختۀ نظام پربرکت میکند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Parham

Great point

by Parham on

as usual, Faramarz. I'd also add to that a deep-rooted Muslim/Islamic upbringing that just won't let them see things as they are, or how they should be.


Faramarz

صیغه های بی وثیقه رژیم!

Faramarz


My take on this group of Iranians is that they have a deeply-rooted hatred of the West, although they have lived here most of their lives but somehow they have not managed to get integrated into the society. This is not such an unusual behavior by the first generation economic immigrants. And they would love to see someone standing up to the West, even if that person is the good old Saddam (remember Halabcheh and Chemical Ali) or Ghaddafi.

Secondly, they actually believe that a theocracy is good for the Iranians back home because freedom and democracy means that Iran will become part of the West and that is not acceptable to them.

And finally there is that whole Arab - Israeli thing that gets them going.


Parham

I hope one day Iranians will realize...

by Parham on

.... what a bunch of traitors this whole "reformist" camp was made out of... And I hope they find out before it's too late.


Parham

They only worry about...

by Parham on

... making themselves look good -- or so they think.


G. Rahmanian

Not Worried About Iran At All!

by G. Rahmanian on

These "reformists" are more concerned about their own fate than the fate of Iran. They've been talking about reforming the irredeemable IR regime. They're worried if Iran is attacked and the regime falls, they won't be able to take Iran back to the Golden Era of the revolution. They also realize Iranians will not allow another gang of reactionary Islamists replace the current one!