عروسان کارتن خواب تهران

Fred
by Fred
09-Nov-2011
 

بارش غیر منتظره برف، همانند تور عروس، بر سر بعضی از شهرهای ایران افتاده است.

شهرزادنیوز:

"بیش از ٧٢ هزار زن معتاد در کشور وجود دارد که اکثر آن ها در جنوب تهران، کارتن خواب و بی سواد و بی خانواده هستند.

این دستیافت پژوهشی است که "ستاد مبارزه با مواد مخدر" با همکاری "دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد"، در تابستان سال 1390 شمسی انجام داده است.

ژاله شادی طلب، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان، در گفتگو با ایسنا گفته است که در کل تهران تنها یک "سرپناه" برای زنان معتاد وجود دارد که با گنجایش ٤٠ نفری به ٨۰ نفر در فصل سرما خدمات می دهد."

به عبارت دیگر؛ در کشور ثروتمند ایران که یک رقم افشا شدۀ دزدی کارگزاران نظام پربرکت از ثروت ملی رقم نجومی سه هزار میلیارد تومان است، امشب بیش از ٧٢ هزار زن ایرانی فاقد سرپناه، تور عروس بر سرشان افتاده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

()()()()()()

by پندارنیک on


Tavana

حجله نابودسازان!

Tavana


مو از دور (مُزدور؟) دِلوم خون شد از این عروسُم
گر یک فرنگی حجله شو نابود کُنَه پایش ببُوسُم!

ترحیم ترحیم تا نابود بشَه عروسُم!