مرگ بر روسیه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Nov-2011
 

با در نظر گرفتن جمیع اطلاعات و شواهد میشود ادعا کرد که اکثریت مردم ایران و سوریه خواهان تغییر رژیم های حاکم بر دو کشور هستند.

از وتو کردن قطعنامه سازمان ملل علیه حاکمیت سوری کُش سوریه توسط چین و روسیه تا حمایت نظامی و سیاسی از نظام پربرکت ایرانی کُش؛ خصومت این دو کشور را با مردم جان به لب رسیدۀ سوریه و ایران غیر قابل انکار میکند.

"گنادی گاتیلف، معاون وزارت امورخارجۀ روسیه: هر گونه تحریم و مجازات جدید جامعۀ بین المللی علیه ایران به معنای وسیله ای برای تغییر رژیم در ایران و برای مسکو غیر قابل قبول خواهد بود."

بیخود نبود که مردم هوشیار ایران دو سال پیش در پاسخ به شعار "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" در تجمّعات گوناگون منجمله در روز "قدس" اسلامیستها، یکصدا میگفتند "مرگ بر روسیه".

سوری های دلیر هم در ابراز تنفر نسبت به روسیه و چین و نظام پربرکت با مردم ایران هم آوا هستند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

بابا حتی توده ای‌ها دارند میگن "مرگ بر خامنه‌ای"!!!

Roozbeh_Gilani


 

این سلطان علی‌ خامنه‌ای اینچنون گندش رو در آورده که حتا توده ای‌ها "مرگ بر خامنه‌ای" میگن. روسیه که جای خودش رو داره....

بامزه اینه که یکی‌ میاد اینجا، با ادعای تودهی بودن،  از صبح تا  شب قربون صدقه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میره! یکی‌ به این آقا یا خانم بگه: خودتی :) 


Maryam Hojjat

Iran & Iranian's Enemies are RUSSIA & Arab countries

by Maryam Hojjat on

Russia has been milking IRAN with its obselete junks and stealing from Iranians Caspien sea shares where Arabs have been ripping off IRAN in the past 1400 years through their evil agents akhoonds in IRAN.  Iranians must know their real enemies. 

China like any other country thinking about his own interests which is selling Akhoonds regimes its bonjules for OIL.  Shame on all of them. 


پندارنیک

دیدی حالا!

پندارنیک


 

 

مگه نه اینکه قرار شده بود که دیگه مرگ بر این و مرگ بر اون توی کار
نباشه؟ پس چی‌ شد؟ مگه نگفته بودین که ...هیچی‌ بابا، اصلا ولش
کن..........فقط اتفاقاً چقده اینجوری خوبه که ملت شما‌ها رو هم خوب بشناسه
و بفهمه که خیلی‌ ببخشینا، گلاب به روتون شمام در اصلش یه پخی هستین درست
لنگه آخوندا
....