ایرانیان بَبو

Fred
by Fred
10-Nov-2011
 

هواداران نظام پربرکت و آندسته که دلبستگی خاصی به برنامۀ غیرقانونی تسلیحات هسته­ای و موشکهای دور برد آن دارند؛ بر "خود کفایی " و "بومی بودن " تکنولوژی و زیر ساختهای صنعت تولید آن سلاحهای ویرانگر که پس از خروج اسلامیستها برای ایران و ایرانی "به میراث میماند" تأکید میکنند.

در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای آمده:

" اسناد و اطلاعات آژانس حاکی از آن است که یک دانشمند شوروی سابق و نیز کارشناسان کره شمالی و پاکستانی برای سالها در این زمینه به ایران کمک کردند."

به عبارت دیگر؛ بر اساس مدارک غیر قابل انکار منجمله اخبار هر از چندگاه دستگیری مأموران خرید نظام پربرکت در خارج؛ نرم افزار و ادوات هسته­ای و موشکها وارداتی و ادعای خود کفایی و بومی بودن با حقیقت سنخیت نداشته و تصوری غلط در ساده لوح و بعضاً بَبو فرض کردن قاطبۀ ایرانیان میباشد.

تحمیل هزینه کمر شکن مالی و عواقب وخیم زیست محیطی، تکنولوژی عقب افتادۀ روسی/کرۀ شمالی/پاکستانی و احتمال تحمیل جنگی دیگر بر ایران و ایرانی تنها دست آورد این ماجراجویی اسلامیستها برای بیمه کردن تداوم حاکمیت خودشان میباشد و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of legal imports...

by پندارنیک on

 

 

من از بس با تو نازنین، بر سر قانونی بودن برنامه هسته‌ای ایران و
لزوم امضای قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط حاکمان اسرائیل چونه
زدم، زبونم مو در آورد........در مورد وارداتی بودن تکنولوژی اتمی‌ هم از
شما
میپرسم که این چه جوری هستش که شما دموکراسی و آزادی به اون گنده گی‌‌
رو به صورت وارداتی واسه ما ملت تجویز می‌کنین، ولی چشم دیدن یه دونه ذره
کوچولوی اتمی‌ که
واسه مون از خارج بیاد رو ندارین؟


Tavana

با حق و حقیقت بیگانه

Tavana


با حق و حقیقت  بیگانه
لونه خود را سازد ویرانه

بل اکثرأ حق را تشخیص نداده و از آن گریزانند (قرآن ۲۱:۲۴)

تسلیت


Maryam Hojjat

Akhoonds supporters

by Maryam Hojjat on

are bunch of traitors who have been selling IRAN & IRANIAN to fill up their pockets.  These bastards know nothing about Vatan & Hamvatan.